Vízrajzi Évkönyv 1973. LXXVIII. kötet

text

Az adatgyűjtő hálózat c. részben a betűrendes összeállítás az intézeti állomásokat, a vízügyi igazgatóságok és az Országos Meteorológiai Szolgálat állomásait foglalja magában. A csapadékok, a léghőmérséklet alakulása, a napfénytartam, a szabad vízfelszín párolgási viszonyairól-, a jég- és gázlóviszonyokról, a belvízi elöntésekről közöl adatokat. A felszíni vizek fejezetben a napi vízállásadatokon kívül közöljük a fontosabb vízhozam görbéket, mederkeresztszelvényeket, és a jellemző mércékre vonatkozó vízállásgörbéket. A felszíni vízhőmérséklet jellemző értékeinek terjedelme változatlan maradt. A felszín alatti vizekre vonatkozó fejezetben a jellemző talajvíz állásadatok anyaga néhány kút észlelési adataival csökkent. A források vízhozam mérési adataira vonatkozó rész a kevesebb számú mérés miatt kisebb lett. a karsztvízszint alakulásáról néhány észlelőkút vízállásgörbéje tájékoztat. A hidrometeorológiai adatok c. fejezetben közölt térképek, ábrák és adatok az I. fejezetben leírt hidrometeorológiai jellemzés kiegészítéséül szolgálnak. (forrás: a Vízrajzi Évkönyv - Előszó)

Title(s), language
language hungarian
language russian
language english
language french
language german
Subject, content, audience
subject vízállások
subject vízmérce
subject vízhozam
subject forrásvíz
subject karsztvíz
subject hordalék
subject meteorológia
Table of contents
Általános tudnivalók
A) Adatgyűjtő hálózat
B) Észlelési adatok és feldolgozásuk
I. Az év hidrometeorológiai és hidrológiai jellemzése
II. Felszíni vizek
III. Felszín alatti vizek
IV. Hidrometeorológiai adatok
open table of contents
audience researchers
Creators, contributors
creator Országos Vízügyi Hivatal Vízgazdálkodási Tudományos Kutató Intézetének Felszíni Vizek Főosztálya, Stelczer Károly a műszaki tudományok kandidátusa, Dr. Goda László a műszaki tudományok kandidátusa, tudományos főosztályvezető, Janó Albert tudományos osztályvezető
publisher Vízgazdálkodási Tudományos Kutató Intézet, Vízügyi Dokumentációs és Tájékoztató Iroda Sokszorosító Üzeme
publisher Dr. Stelczer Károly, Felelős Kiadó
Time and places
place of publishing Budapest
spatial reference Magyarország nagyobb folyói és vízvidékei
location of physical object Budapest
created 1975-01-01
temporal reference 1973.
Attributes
medium paper
extent 278 p.
format PDF
Legal information
rightsholder Országos Vízügyi Főigazgatóság Központi Vízrajzi Adattár
access rights rights reserved - paid access
Source and data identifiers
source Országos Vízügyi Főigazgatóság Központi Vízrajzi Adattár