A kelta civilizáció és öröksége

text

Hányan hívták az elmúlt századok során a képzeletbeli kelta bárdot, és hányan vagyunk még ma is, akik lenyűgözve hallgatjuk Parsifal, Artus király, Tristán és Isolda csodálatos regéit, melyeket a költészet és zeneirodalom sok-sok remekműve örökített meg! De kevesen vannak azok, akik tudják, hogy a KELTA vagy más néven GALL nép a kútfeje ennek a gazdag irodalmi hagyatéknak... Még kevesebb azoknak a száma, akik tudják, hogy a kelták milyen jelentős tényezői Európa őstörténetének, s egyben az európai civilizáció kibontakozásának... Jan Filip cseh archeológus e kötetben megszólaltatja a régészeti feltárások emlékanyagát, a művészeti és történeti forrásokat, hogy megismertesse a kelta mép kialakulását, kultúráját, majd azt az utat, emellyel a középkori európai fejlődés megalapozóivá váltak.

Title(s), language
is part of Bors-Honty művészeti könyvtár
language hungarian
Subject, content, audience
subject A kelta civilizáció és öröksége
subject Jan Filip
subject könyv
Table of contents
1. BEVEZETÉS
2. A TÖRTÉNETI KELTÁK ŐSKORA
A régészet szerepe a kelta múlt feltárásában. Az újabb kőkorszaktól kezdődő fejlődés - A kelta nép kialakulásának fő tényezői
3. A FEJEDELMI KÖRNYEZET A HALLSTATT-KORBAN - A FEJEDELMI VÁRAK KAPCSOLATAIK A FÖLDKÖZI-TENGER VIDÉKÉVEL
A Hallstatt-kor jelentősége a kelta nép kialakulása szempontjából - Társadalmi differenciálódás - Kamrasírok és fejedelmi temetkezések - A fejlődés közppontjai az i. e. VI. században - Az uralkodó réteg várai - A fejedelmi udvarok kapcsolatai a dél-európai területekkel - A kora Laténe művészeti stílus kialakulása
4. A KELTÁK EURÓPAI HADJÁRATAI - A KELTA TERJESZKEDÉS ÉS A KÉSŐBBI KÖZÉP-EURÓPAI KÖZPONTOK KIALAKULÁSÁNAK IDŐSZAKA
A kelták Itáliában - A kelták betörései a Kárpát-medencébe és a Balkánra - Kelta zsoldosok idegen szolgálatban - A kelták Magyarországon - Kelta törzsek a cseh országrészek és Szlovákia területén - A kimberek és teutonok hadjárata - Gallia a Laténe-korban és Caesar idejében - A dél-franciaországi helyzet - C. J. Caesar Galliában - A történelmi kelták a brit szigeteken
5. A KELTA NYELVEK ÉS A LEGRÉGIBB IRODALMI EMLÉKEK
A gael-goidel és a gall nyelvjárások - A gall nyelvekre vonatkozó mai ismereteink - A helynevek vizsgálata - Az ír irodalom legrégibb emlékei
6. A KELTA TÁRSADALOM
A kelták külseje és jelleme - A kelta ruházat - A torques társadalmi és vallási jelentősége - A kelták táplálkozása és lakomái - A kelta társadalom szerkezete - Törzsek - A királyi méltóság és az arisztokrácia - A druidák
7. A KELTÁK KATONAI SZERVEZETE ÉS HARCMODORUK
A vezető katonai réteg és fegyverzete - Vezető személyiségek jelvényei - Harcmodor
8. A KELTA TÁRSADALOM GAZDASÁGI ALAPJA ÉS A KELTA CIVILIZÁCIÓ FEJLETTSÉGI FOKA
A ház és a falu - Földművelés és földtulajdon - Kézművesség - A kelta technológia - Kohászat és vasművesség - Háziipar és a későbbi tömegtermelés - Egyes termelési ágak - A kelta oppidumok és erődítési rendszerük - A Csehszlovákia területén talált oppidumok - Kereskedelem és közlekedés - A kelta pénz, a legrégibb közép-európai pénz - A legfiatalabb kelta pénz
9. A KELTA MŰVÉSZET ÉS VALLÁS
A kelta művészet kora Laténe-stílusa - A kézművesség és a kelta ornamentika - Az érett Laténe-stílus - A plasztikus stílus és az ún. "szépkardok" stílusa - Kelta művészet a szigeteken - A kelta építészet és plasztika - A délfrancia kelta-ligur terület - Kelta plasztika a független Galliában és Közép-Európában- A kelta maszkok - A kelták szent kerületei és szentélyei - Fogadalmi ajándékok és áldozatok - A kelták vallásos képzetei - Temetkezési szokások
10. A KELTA CIVILIZÁCIÓ ÉS KULTÚRA ÖRÖKSÉGE
Gallia romanizációja és a kelta örökség - A kelta hagyomány Írországban és Britanniában - Az új-kelta stílus és hatása a szárazföldön - Kódexfestészet - A kelta örökség Közép- és Észak-Európában
11. IRODALOM
12. KÉPESTÁBLÁK LEÍRÁSA
13. NÉV- ÉS HELYMUTATÓ
14. TÁRGYMUTATÓ
open table of contents
Creators, contributors
creator Jan Filip
publisher Gondolat
Time and places
place of publishing Budapest
spatial reference Budapest
location of physical object Kaposvár
date 1966-01-01
temporal reference 1966
Attributes
medium paper
extent 284 p
format jpeg
Legal information
rightsholder Együd Árpád Kulturális Központ
access rights research permit needed
Source and data identifiers
source http://egyud.kaposvar.hu/
registration number BHMK.0335