Közgyűjtemények együttműködése a MaNDA országos digitalizálási projektjeiben 2013–2016

text
qualifiedcontent

Sokan emlékezhetnek még arra, hogy 2011 novemberében, az akkor Mandalat címmel megjelent közgyűjteményi digitalizálási koncepció az egész közgyűjteményi szakmát foglalkoztatta. A közzétételt követően a KATALIST-en, 2012 februárjában a Petőfi Irodalmi Múzeumban, illetve 2012 áprilisában az Országos Széchényi Könyvtárban rendezett vitanapon, majd a 2012. évi NETWORKSHOP-on tartottak hozzászólásokat a témában; valamint megjelent néhány elemző értékelés is a koncepcióról. 2016 januárjában a kulturális igazgatás bejelentette a MaNDA megszűnését, feladatai szétosztását. A két dátum között eltelt időben elért eredményekre azonban a közgyűjteményi szakma talán nem szerezhetett kellő rálátást. A MaNDA az évek során kiépítette adatbázisát és szolgáltatásait, aktívan jelen van az Europeana együttműködési fórumain, számos partnerintézménnyel dolgozott együtt, és jelentős rekordmennyiséget exportált az Europeana adatbázisába. Az átszervezés előtt mindenképpen érdemes maradandó formában is számot adni a fent említett eredményekről.

In November 2011 a digitization concept for public collections was issued in Hungary under the title Mandalat. It was followed by comments and opinions on the discussion list KATALIS, at the meetings held at the National Széchényi Library in April 2012 and at the Networkshop 2012 conference, and some analyses and evaluations of the concept were also published. In January 2016 the cultural administration announced the termination of the MaNDA programme and delegated its tasks to other institutions. The professionals of public collections may not have been properly informed about the results achieved in the period 2011 through 2016. MaNDA has built a database and several services, is actively involved in the co-operation forums of Europeana, worked together with a number of partners and exported a significant amount of records into the databases of Europeana. It is definitely worth recording these results before its planned reorganization.

Title(s), language
is part of Tudományos és Műszaki Tájékoztatás 2016. (63. évfolyam) 12. szám. 478–493. p.
language hungarian
language english
Subject, content, audience
subject digitális archívum
subject közgyűjtemény
subject MaNDA adatbázis
subject kulturális közfoglalkoztatás
subject digitalizáció
subject Magyar Nemzeti Digitális Archívum és Filmintézet
Table of contents
Az Europeana Data Model (EDM)
A MaNDA együttműködési modellje
Jogkezelés
Adatbázis-gondozás
Fejlesztések
Europeana-export
Portál és kereső fejlesztése
Fejlesztési tervek
Tanulságok
open table of contents
audience researchers
Creators, contributors
creator Vass Johanna, könyvtárvezető, MMA, Szüts Etele, mb. főosztályvezető, MaNDA
publisher Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Országos Műszaki Információs Központ és Könyvtár
Time and places
place of publishing Magyarország, Budapest
spatial reference Magyarország, Budapest
location of physical object Magyarország, Budapest
created 2016-11-16
issued 2016-12-11
temporal reference 2013–2016
Attributes
medium paper
extent 16 p.
format PDF
Legal information
rightsholder Tudományos és Műszaki Tájékoztatás
access rights free download
Source and data identifiers
source Tudományos és Műszaki Tájékoztatás
identifier HU ISSN 1586-2984