Levél

text

Putnok jegyzőjének kézírásos levele Ősz Ferencz osztálymérnöknek címezve, melyben felkéri a közlegelő céljára vásárolt területek hiteles mérnöki felmérésére és vázrajzuk elkészítésére. A dokumentumhoz tartozik egy kézírással kitöltött postai feladóvevény ajánlott küldeményről, mely a Légrády Testvérek Nyomdai Műintézetében (Budapest) készült.

Handwritten letter from the notary of Putnok to engineer Ferencz Ősz requesting an official engineering survey of the areas bought as public grassland and drawing a sketch. The document is accompanied by a handwritten postal receipt of a registered item made at the Légrády Brothers Printing Institute (Budapest).

Title(s), language
language hungarian
language english
Subject, content, audience
subject Putnok
subject helytörténet
subject jogtörténet
subject levél
subject közlegelő
audience researchers
Time and places
place of publishing Gömör és Kishont vármegye; Putnok
place of publishing Pest - Pilis - Solt - Kiskun vármegye; Budapest
spatial reference Gömör és Kishont vármegye; Putnok
location of physical object Putnok
created 1916-04-05
temporal reference 20. század
Attributes
medium paper
extent különböző méretűek
extent terjedelem: 4 oldal
format PDF
Legal information
rightsholder Gömöri Múzeum; Putnok
Source and data identifiers
source Gömöri Múzeum; Putnok
source Digitális Erőmű; Ózd
registration number 91.66.277