Harctéri napló

text

Harctéri napló, mely 1944. október 7. és december 8. között íródott dr. Kocsis Tibor zászlós harctéri emlékeiről. A könyv tartalmazza Kovács Zoltán százados levelét a halálozás körülményeiről, "Emlékek"-"Arcvonal" feliratú hadinapló szószerinti gépelt másolatát, a halotti anyakönyvi kivonat másolatát, a Sárospataki Tiszamenti Református Egyházkerület Tudományos Gyűjteménye Nagykönyvtárának levelezését az eredeti iratok elhelyezésére vonatkozóan, az eredeti kézírásos harctéri napló fénymásolatát.

Battlefield Diary, written between 7 October and 8 December 1944 by dr. Tibor Kocsis on the battlefield memorial. The book contains Zoltán Kovács's letter on the circumstances of dr. Kocsis's death, a literal typewritten copy of the war log labeled "Memories" - "Face Line", a copy of the death certificate, a copy of the original collection of the photocopy.

Title(s), language
language hungarian
language english
Subject, content, audience
subject Szente
subject helytörténet
subject harctéri napló
subject harctéri emlékek
subject in memorian
audience researchers
Time and places
spatial reference Nógrád vármegye; Szente
location of physical object Putnok
temporal reference 20. század
Attributes
medium paper
extent A/4
extent terjedelem: 116 oldal
format PDF
Legal information
rightsholder Gömöri Múzeum; Putnok
Source and data identifiers
source Gömöri Múzeum; Putnok
source Digitális Erőmű; Ózd
registration number 92.88.1