Kis magyar legendárium és Szent István királynak intelmei

text

Egy Szent Istvánról és az ő szellemi hagyatékáról írt könyv az 1930-as évekből.

A könyv bevezetője: "Kilencszázéves napok és éjszakák szent titkaiból jönnek felénk, nagy szűzi erdők lehajló, uszályos lombjai alatt. Jön a király és jön az ő fia, és mögöttük jön a barát. És mentől erősebben gondol rájuk népüknek a szíve, annál világosabban látszanak. Elfoszlik sok megfeledkezések vaksötétje és Szent Márton szent Hegyén megjelenik az ősmonostor a pannon erdők között s az esztergomi parton méltóságosan felemelkedik az ősi egyház, mint tündöklő Krisztusmutató a leboruló ország felett. Kinyílik a régi veszprémi völgy. A beéli remeteség körül széthajlik a bakonyi rengeteg. És megmutatkozik Alba Regia márvány bazilikája, a Vasas hegy gyökerei felett a legendák pécsi egyháza s Pécsvárad ódon monostora. És napkeletnek, túl a vizeken, mint távol látomás, felkáprázik a marosmenti síkban Csanád fatornyos városa."

A könyv a címoldalt követően az alábbi szöveget tartalmazza: „Szent Imre évében a katholikus ifjúság lelki épülésére szeretettel felajánlja: Gróf Klebersberg Kuno dr. m. kir. vallási és közoktatásügyi miniszter.”

An old book about King Saint Stephen I, and his intellectual legacy. Stephen I, also known as King Saint Stephen was the last Grand Prince of the Hungarians between 997 and 1000 or 1001, and the first King of Hungary from 1000 or 1001 until his death in 1038.

Title(s), language
language hungarian
language english
Subject, content, audience
subject I. István, magyar király
subject könyv
subject legendák
subject történelem
subject Magyarország története és személyiségei
subject Árpád-házi királyok
subject Szent Gellért
subject Szent Imre herceg
Table of contents
TARTALOM
Ad Lectorem 5
Szent István királynak nagyobbik legendája 15
Szent István királynak kisebbik legendája 41
Szent Imre herceg legendája 58
Szent Gellért élete 73
Szent István királynak Intelmei
Elöljáró beszéd 126
A végezéseknek rendje 130
A katholikus hitnek megtartásáról 130
Az Egyház állapotjának megbecsűléséről 132
A főpapoknak járó tisztesség megadásáról 134
A fő embereknek és vitézeknek járó tisztességről 136
A törvénytevésnek és türelmetességnek megtartásáról 137
A vendégeknek tartásáról és táplálásáról 138
A tanácsnak nagyságos voltáról 139
A fiaknak oktatásáról 141
Az imádkozásnak gyakorlásáról 142
A kegyességről és irgalmasságról és egyéb jóságos cselekedetekről 143
Jegyzetek
open table of contents
audience general
Creators, contributors
creator István, Szent (967-1038)
publisher Kapisztrán nyomda
contributor Tormay Cecilia (1876-1937) (ford.)
Time and places
place of publishing Vác
location of physical object Budapest
date 1930-01-01
Attributes
medium paper
extent 176 oldal
format PDF
Legal information
rightsholder Magyar Ferences Könyvtár
access rights free download
Source and data identifiers
source Magyar Ferences Könyvtár