Bacher Vilmos élete és működése

60-ik születésnapja tiszteletére

text
qualifiedcontent

A kor neves személyiségei méltatják Bacher Vilmos tevékenységét, működését tanulmányaikban, cikkeikben.

Famous personalities of the age praise the activity and operation of Vilmos Bacher in their studies and articles. Jewish Hungarian scholar, rabbi, Orientalist, and Linguist, prolific writer Wilhelm Bacher (Liptószentmiklós, 12 January 1850 – Budapest, 25 December 1913), authoring or co-authoring approximately 750 works.

Title(s), language
is part of Külön lenyomat a Magyar-Zsidó Szemle XXVII. (1910.) évfolyamának első füzetéből
language hungarian
language english
Subject, content, audience
subject Bacher Vilmos, születésnap
Table of contents
Kiss Arnold, budai főrabbi: Bacher Vilmoshoz hatvanadik születésnapján.
Mezey Ferencz, az országos izr. iroda titkára : Bacher Vilmos
Neumann Ede, nagykanizsai főrabbi: Bacher Vilmos pályája
Blau Lajos, az orsz. rabbiképző-intézet tanára: Bacher Vilmos irodalmi munkássága
Büchler Sándor, keszthelyi főrabbi : A Bacharach-család Magyarországon
Krausz Sámuel, a bécsi rabbiképző-intézet tanára : Bacher Vimos mint bibliamagyarázó
Büchler Adolf, a londoni rabbiképző-intézet igazgatója: Bacher Vilmos Agáda-műve
Guttmann Mihály, az orsz. rabbiképző-intézet tanára: Héber tárgymutató Bacher Vilmos hatkötetes Agáda-művéhez
Venetianer Lajos, újpesti főrabbi: Bacher Vilmos mint vallásbölcsész
Bichtmann Mózes, az orsz. izr. tanitóképző-intézet tanára: Bacher Vilmos mint orientalista
Blau Lajos, az orsz. rabbiképző-intézet tanára: Bacher Vilmos és a magyar bibliafordítás
Bánóczi József, az orsz. izr. tanitóképző-intézet igazgatója: Bacher Vilmos és a Magyar-Zsidó Szemle
open table of contents
audience researchers
Creators, contributors
creator Dr. Blau Lajos
publisher Az Athenaeum irodalmi és nyomdai R-T
Time and places
place of publishing Budapest
location of physical object Budapest, Magyarország
date 1910-01-01
Attributes
medium paper
extent 183 p.
format PDF
Legal information
rightsholder Országos Rabbiképző – Zsidó Egyetem Könyvtára
access rights research permit needed
Source and data identifiers
source Országos Rabbiképző – Zsidó Egyetem Könyvtára
registration number 1634e21ed43fb5cd