Jászladány

Képeslap

image
qualifiedcontent

Fekete-fehér álló képeslap. A képeslapon 5 kép látható 2x2-es elrendezésben, az ötödik kép középen vékony fehér keretben helyezkedik el. A képeket vastagabb hosszanti és vékonyabb vízszintes csík választja el egymástól. A képeslap szélét fehér szegély övezi. Bal felső kép: Hősök szobra: A szobor a katolikus templom melletti parkban áll, a 2. világháborús emlékmű társaságában. A szobor egy kb. 3 m magas talapzaton áll. A talapzat két oldalán bronz-, illetve a hátulján márványtábla tartalmazza az áldozatok névsorát. A talapzat elején idézet a Szózatból. Felül bronztáblán: Vörösmarty idézet. A főkompozíció, a talapzat tetején helyet foglaló, sebesült társát karoló katona. A szobrot Martinelli Jenő készítette 1926-ban.; Bal alsó kép: Római katolikus templom: A Hősök terén áll az 1780-81-ben épült római katolikus barokk templom, melynek három boltszakaszos hajója, félköríves szentélye van. Az eredeti fatemplom állaga annyira megromlott, hogy a község 1734-ben új templomot épített kőből, melyet 1736-ban szenteltek fel. Kőtornya, belül három oltára, boltozott szentélye és sekrestyéje, valamint mennyezetes hajója volt. A 18. század közepére azonban az új templom szűknek bizonyult. A hívek 1765-ben hozzáfogtak a kibővítéséhez, lerakták az új rész alapjait, ám 1780-ig csak a szentély, illetve a hajó egy része készült el tetőzettel együtt, de ezek boltozása, vakolása még nem indult meg. A püspök mégis engedélyezte 1781-ben az elkészült részek megáldását. 1785-ben, Zillak kamarai építőmester terve szerint fejezték be az építkezést. Oszlopos főoltára és mellékoltárai copf stílusúak, a szószék és a padok 1790-es években készültek. Jobb felső kép: Országzászló: 1933 szeptemberében állították Trianon elleni tiltakozás jelképeként. Az emlékmű a Hősök tere sarkán állt a Községháza bejárata közelében. 1945-ben lebontották. Jobb alsó kép: Római katolikus iskola: Jelenleg a Móra Ferenc Általános Iskola egyik épülete.; Középső kép: Római katolikus templom főoltára.

Postcards, Church, Statue, Monuments, Flags, Primary school, Educational institutions, Public institutions, Altar

Title(s), language
language hungarian
Subject, content, audience
subject képeslap
subject levelező-lap
subject városkép
subject várostörténet
subject utcakép
subject utcarészlet
subject templom
subject római katolikus templom
subject katolikus templom
subject oltárok
subject szobor
subject hősök szobra
subject iskola
subject általános iskola
subject oktatási intézmény
subject iskolaépület
subject postai futással
audience general
Creators, contributors
publisher Barasits
Time and places
place of publishing Budapest
spatial reference Jászladány
created 2018-04-01
temporal reference 1942
temporal reference 1942 06. 01.
Attributes
medium paper
extent 14 x 9 cm
colour image black and white
format jpeg
Legal information
rightsholder Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény
access rights rights reserved - free access
Source and data identifiers
identifier 50100771274a
identifier 50100771274b
registration number 50100771274