Jásztelek

image
qualifiedcontent

Jásztelek Fotó: Baráth Megjelenés: Jászberény, Pintér-Press Kft. [é.n] Megjegyzések: Ill., színes fekvő képeslap. A képeslapon 6 kép látható 3x2-es elrendezésben. A képeket fehér csík választja el egymástól. Bal felső kép: Általános iskola: A régi községi iskola a templommal szembeni épület volt. Ezt az épületet a közösség 1778-ban szerezte meg és több átalakítás után mintegy másfél évszázadon át szolgálta az oktatás ügyét. 1930-ban épült a jelenlegi 5 tantermes, emeletes, modern iskola. A régi iskolaépület az új megépülésével felszabadult és a Levente Otthon, valamint a Gazdakör használatára lett átengedve.; Bal alsó kép: 1. világháborús emlékmű: Az első világháborúban elesett jásztelki hős katonák emlékére állította a település az obeliszket a községháza előtti parkban. Czettler Jenő képviselőházi alelnök 1932. október 30-án avatta fel az emlékművet, melyet Gecse Árpád készített. Az obeliszk elején márványtáblára vésve olvasható az elesett katonák névsora. A tábla felett babérkoszorúban "Hős fiaink emlékére" felirat áll. Az obeliszk tetején az antik római hadsereg jelvénymadara, a karmában villámokat tartó sas áll.; Középső felső kép: Római katolikus templom: Az első bizonyíthatóan létező templom valószínű, hogy a 15. században épült, melyhez a Fügedhalmán elpusztult egyház maradványait is felhasználták. A mai templom kezdeményei az 1600-as években épültek, de nem a mai nagyságában. Feltételezhető, hogy először egy kis kápolna állott és azt bővítették az évszázadok alatt, míg kialakult a mai templom. A hívek gyarapodása miatt szükségessé vált, hogy a templomot 1733 körül kibővítsék. Valószínűleg ez a szentély volt az, az ősi kis kápolna, amit templommá bővítettek, végül 1742-ben vált önálló parókiává. Ezzel a helyi egyház saját kegyúri jogokat és kötelességeket kapott. 1759-ben felépítették a mai tornyot, majd 1765-ben lerombolták az egész templomot az új torony kivételével és felépítették a mai épületet. A torony rézsisakját 1824-ben Homályossi Ferenc építette. Az 1868-as földrengés annyira megrongálta a templomot, hogy fel kellett újítani. A helyreállítás során kibővítés is történt. 1870-ben áldották meg Szent Márton püspök tiszteletére. A templom barok stílusban épült, hossza 36, szélessége 16 méter, befogadóképessége 800 fő. A főoltár képe Szent Márton püspököt ábrázolja, amint alamizsnát nyújt a szegényeknek. A főoltár képét Peski Antal festette 1892-ben, a főoltárt Visits Mihály készítette 1865-ben. A bal oldali mellékoltár a szent keresztet ábrázolja, a jobb oldali mellékoltár pedig a szeplőtlenül fogantatott Szűzanyát szüleivel Szent Annával és Szent Joachimmal. A rendszerváltás körüli időben az egyik plébános áthelyezte a szószéket, valamint a templommal egyidős gyóntatószéket is kitették a szentélybe. Ez az átalakítás nemcsak az esztétikát rontja, de a templom műemlék jellegének megszűnését is jelentette.; Középső alsó kép: Utcarészlet, látkép; Jobb felső kép: Népi műemlék jellegű lakóház az Úttörő u. 15. sz. alatt: A 19. század közepén épült a népi építészet gyakorlata szerint. Oldalhatáron álló, az utcavonalra merőlegesen épült lakóház, deszka oromzattal, két ablaktáblával, előtte a járdáig nyúló kiskerttel. A nádtetőt fent a tetőgerincnél négy sor cserép védi.; Jobb alsó kép: 2. világháborús emlékmű: Az E. Lakatos Aranka debreceni szobrászművész által alkotott mészkő emlékműhöz három lépcsőfok vezet fel. Az áldozatok névsora feletti bronz domborművön arcukat kezükbe temetve síró angyalok tartják a koronás Kossuth-címert. Az emlékművet 1990. november 4-én Kis Zoltán országgyűlési képviselő avatta fel. 2 példány postai futás nélkül.; 14,8 x 10,4 cm

Postcards, Primary school, Educational institutions, Church, House, Monuments, View, Air photo, Street view, Park

Title(s), language
language hungarian
Subject, content, audience
subject Képeslapok, Általános iskolák, Oktatási intézmények, Templomok, Lakóház, Emlékművek, Műemlékek, Látkép, Légi felvétel, Utcarészlet, Parkok
audience general
Creators, contributors
creator Baráth
publisher Pintér-Press Kft.
Time and places
place of publishing Jászberény
spatial reference Jásztelek
temporal reference é.n.
Attributes
medium paper
extent 14,8 x 10,4 cm
colour image polychrome
format jpeg
Legal information
rightsholder Pintér-Press Kft.
access rights rights reserved - free access
Source and data identifiers
identifier 50100419309a
identifier 50100419309b
registration number 50100419309
registration number 50100419307