Imalap a tizennégy segítőszenthez

image
qualifiedcontent

A képmezőben felhők között a tizennégy segítőszent jelenik meg. Felül középen a Szűzanya trónol ölében a gyermek Krisztussal. A képmező fölött felirat: "Die heil. 14 Nothhelfer.". A képmező alatt a készítő jelzete: "Bei I. Lußberger in Burghausen.". A lap másik oldalán a Szűzanyához és a 14 segítőszenthez szóló imádság olvasható. Tizennégy segítőszentnek hívjuk az első századok keresztény vértanúit, akik a hagyomány szerint haláluk előtt ígéretet kaptak Istentől, hogy a hozzájuk fordulókat nagy bajokban megsegíthetik. Csoportjukba koronként, illetve területenként más-más vértanúkat soroltak. Jelen imalap címlapjának fametszetén a Szűzanya alatt a következő vértanúk jelennek meg: György, Balázs, Erazmus, Pantaleon, Vitus, Kristóf, Dénes, Cirják, Ákos, Euszták, Egyed, Alexandriai Katalin, Antióchiai Margit és Borbála. Szent György a hit elleni kételyekben, Balázs a torokbajokban, Erazmus az altest fájdalmaiban, Pantaleon minden betegségben, Vitus a szemérem elleni kísértésekben, Kristóf az utak veszedelmei, Dénes a lelkiismeret nyugtalanságában, Cirjék a pokoli kígyó incselkedései ellen, Ákos (Akácius) a halálfélelemben, Euszták a reménytelen helyzetekben, Egyed a gyónásban érzett álszégyen, Katalin a bűnbánók megtérését késleltető akadályok ellen, Margit a veszélyben forgó szülő asszonyok bajai, Borbála az utolsó szentségek fölvételében volt hathatós pártfogó.

Copperplate engraving on a prayer card to the Auxiliary Saints or the fourteen holy helpers. The Virgin Mary with the Child Jesus is in the middle on the top. The Saints are is five lines, below one another. On the verso: prayer to the Virgin Mary and the 14 Auxiliary Saints.

Title(s), language
language german
language hungarian
language english
Subject, content, audience
subject metszet
subject rézmetszet
subject piarista
audience general
Creators, contributors
creator I. Lußberger
Time and places
spatial reference Burghausen
location of physical object Budapest
Attributes
medium paper
extent 13,6 x 16,3 cm
format jpeg
Legal information
rightsholder Piarista Rend Magyar Tartománya
access rights research permit needed
Source and data identifiers
source Piarista Múzeum
registration number 2018.168.1.P