A bodajki Segítő Szűz Mária kegykép metszetmásolata

image
qualifiedcontent

A bodajki Segítő Szűz Mária kegykép metszetmásolata. Az eredeti segítő Szűz Mária (Maria Hilf) kegyképet Lucas Cranach festette, amely az insbrucki székesegyházban található. Illusztráció Jordánszky Elek: Magyar Országban, ’s az ahoz tartozó Részekben levő bóldogságos Szűz Mária kegyelem’ Képeinek rövid leirása. Poson, 1836 című könyvéből. Az ábrázolt díszes keretben a Szűzanya látható karjában a gyermek Krisztussal. A képmező alatt jobb oldalon metsző jelzete: "Dorneck sc.". A képmező alatt felirat: "Imago B. Maria Virg. in Bodajk, Comitatu, et Diaecesi Albaregalensi.". A képmező alatt, jobb alsó sarokban: "1835"

Copperplate engraving copy of the icon of the Virgin Mary the Helper (Maria Hilf) of Bodajk. The original icon was painted by Lucas Cranach and can be found in the Cathedral of Innsbruck. The Virgin Mary is holding the Child Jesus.

Title(s), language
language latin
language hungarian
language english
Subject, content, audience
subject metszet
subject rézmetszet
subject piarista
subject Bodajk
audience general
Creators, contributors
creator Joseph Dorneck
Time and places
location of physical object Budapest
temporal reference 1835
Attributes
medium paper
extent 19,5 x 13,2 cm
format jpeg
Legal information
rightsholder Piarista Rend Magyar Tartománya
access rights research permit needed
Source and data identifiers
source Piarista Múzeum
registration number 2018.070.1.P