A nagyszombati Szent Miklós templom Könnyező Szűz Mária-oltárának metszetmásolata

image
qualifiedcontent

A nagyszombati Szent Miklós-templombeli mariánus kápolna oltárának ábrázolása a Könnyező Szűz Mária kegyképpel. Illusztráció Jordánszky Elek: Magyar Országban, ’s az ahoz tartozó Részekben levő bóldogságos Szűz Mária kegyelem’ Képeinek rövid leirása. Poson, 1836 című könyvéből. A kegykép eredetije a római Szent Elek és Bonifác templomban található. Feltételezések szerint a nagyszombati festménymásolatot Forgách Ferenc későbbi bíboros, érsek készíttette és a Szent Miklós Bazilikában helyeztette el. A kegykép négyszer vérrel könnyezett (1663-ban, 1708. július 5-én, 1708 augusztus 10-én és 1708. augusztus 15-én). Az oltármenzán gyertyatartók között feszület látható, mely felett a Szűz Mária kegyképet angyalok tartják két oldalról. Az oltárépítmény felső részén felhőkön trónoló Atyaisten jelenik meg. A képmező alatt felirat: "Altare B. Mariae Virg. Tirnaviae in Eccl. Sti. Nicolai / in Archid. Strig. Comitat Poson.".

Copperplate engraving depicting the Marian chapel of Saint Nicholas church of Nagyszombat, with the Tearful Virgin Mary icon. Book illustration. The original icon can be found in the Saint Alexius and Boniface church of Rome. The icon teared blood four times.

Title(s), language
language hungarian
language latin
language english
Subject, content, audience
subject metszet
subject rézmetszet
subject piarista
audience general
Creators, contributors
creator Joseph Dorneck
Time and places
location of physical object Budapest
temporal reference 1836
Attributes
medium paper
extent 19,2 x 11,3 cm
format jpeg
Legal information
rightsholder Piarista Rend Magyar Tartománya
access rights research permit needed
Source and data identifiers
source Piarista Múzeum
registration number 2020.058.1.P