A pozsony-virágvölgyi Jótanács Anyja kegykép metszetmásolata

image
qualifiedcontent

A pozsony-virágvölgyi Nagyboldogasszony plébániatemplomban található Jótanács Anyja (Mater boni consilii) kegykép metszetmásolata. Illusztráció Jordánszky Elek: Magyar Országban, ’s az ahoz tartozó Részekben levő bóldogságos Szűz Mária kegyelem’ Képeinek rövid leirása. Poson, 1836 című könyvéből. A pozsony-virágvölgyi kegyképet egy pozsonyi kereskedő, Jankó József hozta olasz földről. 1786-ban a Rali Gergely Ágoston-rendi szerzetes a képet megáldotta, hiszen ez az Ágoston rendiek genazannói Mater boni consilii kegyképének a másolata. A legenda szerint 1467-ben a törökök Skodrát (Albánia) ostromolták, és két nemes család feje, Giorgio és Szlavi minden erővel igyekeztek megvédeni templomuk ún. Paradicsomi Mária freskóját. A kép levált a falról, és vonult a két nemes és családjuk előtt mutatta az utat éjjel-nappal. A kegykép végül a Róma közelében lévő genazzanoi ágostonos templomban állt meg. Itt a kegyképet azóta is Mater Boni Consilii címen tisztelik és számos csoda fűződik hozzá. Ezt a legendát mutatja be a metszet is. Két férfi és két asszony gyermekeikkel követik a felhők között lebegő kegyképet, melyet két oldalról angyalok fognak közre. A kegyképen Szűz Mária és a gyermek Jézus arca összeér, fejük körül egy-egy szivárvány jelenik meg. Az égbolt bal oldalán a nap süt, jobb oldalán a csillagok ragyognak. A jelenet körül szárnyas puttófejek repülnek. A képmező alatt felirat: "Imago B. Mariae Virg. de bono consilio in Ara maj. Eccles. Paroch. Posonii in Blumenthal. 1836.". A jobb alsó sarokban a készítő jelzete: "Dorneck sc.".

Copperplate engraving copy of the icon Mother of Good Counsel that can be found in the Parish Church of Our Lady of Pozsony-Virágvölgy. Book illustration. The icon was brought from Italy by merchant József Jankó from Pozsony. The engraving shows the legend of the icon: people and children are following the flying icon surrounded by angels. The icon shows the Virgin Mary and the Child Jesus with a rainbow above them. The sun is shining on the left side, stars are shining on the right.

Title(s), language
language hungarian
language latin
language english
Subject, content, audience
subject metszet
subject rézmetszet
subject piarista
audience general
Creators, contributors
creator Joseph Dorneck
Time and places
location of physical object Budapest
temporal reference 1836
Attributes
medium paper
extent 18,3 x 11,8 cm
format jpeg
Legal information
rightsholder Piarista Rend Magyar Tartománya
access rights research permit needed
Source and data identifiers
source Piarista Múzeum
registration number 2020.057.1.P