Az 1848-49-iki Magyar Szabadságharcz Története IV. rész

text

Az 1848-49-iki Magyar Szabadságharcz Története sorozat negyedik kötete 1849 csatáiról szól. Bem tábornok hadjáratairól, a főváros felszabadításáról. A Magyar Függetlenségi Nyilatkozatot mutatja be. Kossuth kormányzóvá avatását, Magyarország felszabadulásának hadjáratait.

Title(s), language
language hungarian
Subject, content, audience
subject Udvarnoky Géza (százados); Vukovics Sebő (1811-1872); (igazságügyiminiszter); Windisch-Graetz, Alfred Candidus Ferdinand, zu, herceg (1787-1862) (főparancsnok); Damjanich János (1804-1849) (honvéd vezérőrnagy); Haynau, Julius Jacob, (Haynau Gyula), báró (1786-1853) (osztrák hadvezér); Szemere Bertalan (1812-1869) (politikus, író); Vetter Antal, Vetter von Doggenfeld, Anton (1803-1882) (honvéd tábornok); Klapka György (1820-1892) (honvédtábornok, helyettes hadügyminiszter); Bem József (1794-1850) (altábornagy); Dembinszki Henrik, gróf (1791-1864) (tábornok); Perczel Mór (1811-1899) (honvédtábornok); Guyon Richard, gróf (1813-1956) (honvéd tábornok, főparancsnok); Kossuth Lajos (1802-1894) (államférfi); Görgey Artúr (1818-1916) (honvédtábornok; hadügyminiszter); Országos Honvédelmi Bizottmány (1848-1849) (Magyarország); OHB (1848-1849) (Magyarország); Szenttamási ütközet (1849. április 3.); Segesvári csata (1849. július 31.); Győri ütközet (1849. június 28.); Nagysallói ütközet (1849. április 19.); Kápolnai csata (1849. február 26-27.); Branyiszkói Csata (1849. február 5.); Kápolnai csata (1849. február 26-27.); Isaszegi-csata (1849. április 6.) Losonci csata (1849. március 24.); Piski csata (1849); Debreceni csata (1849. augusztus 2.); Temesvári csata (1849. augusztus 9.); Isaszegi-csata (1849. április 6.)
subject szabadságharcok; hadifogság; szabadságharcosok; tűzharcok; élelmiszerhiányok; nemzetőrség; halálbüntetések; néphadsereg; hazaszeretet; vértanúk; zászlóaljak; hadijelentések; parancskönyvek; trónfosztás; függetlenségi nyilatkozatok; hídépítések; felvonulások; ezüstkoszorús jelvény (kitüntetés); népmozgalmak; városépítések; béketárgyalások; június 24.; április 14.; március 15.;
Table of contents
A dicsőség napjai
A régi átok
A trónfoglalás
open table of contents
Creators, contributors
creator Gracz György (szerző)
publisher Lampel Róbert (Wodianer F. és Fiai) Kiadása (Budapest)
Time and places
place of publishing Budapest (Magyarország);
spatial reference Budapest (Magyarország);
location of physical object Ózd (Borsod-Abaúj-Zemplén)
date 1894-01-01
temporal reference 1848-1849
Attributes
medium paper
extent 454 oldal; 27x20 cm
format PDF
Legal information
rightsholder Ismeretlen Jogtulajdonos
Source and data identifiers
source ÓMI Városi Könyvtár Helyismereti Gyűjtemény