Forradalom és szabadságharc 1848-1849

text

"1848 márciusa valóban ritka tünemény volt Európa történetében… Az az egyöntetűség és természetes szolidaritás, amellyel a forradalom Sziciliától Párizsig és onnan Pestig elsöpörte a fejedelmi elnyomást, valóban azt engedte sejteni, hogy... az elnyomást a szabadság korszaka váltja fel. 1848 tavasza a nagy francia forradalom folytatásának és dicsőséges betetőzésének látszott." (Hanák Péter, 1948)

Title(s), language
language hungarian
Subject, content, audience
subject Mit kíván a magyar nemzet? (12 pont); Nemzeti dal (vers); Kossuth Lajos (1802-1894) (államférfi); Széchenyi István, gróf (1791-1860) (politikus, író); Batthyány Lajos, gróf (1807-1849) (államférfi); Madarász László (1811-1909) (politikus); Nyáry Pál (1805-1871) (politikus); Szemere Bertalan (1812-1869) (politikus, író); Táncsics Mihály (1799-1884) (író, politikus); Teleki László (1811-1861) (politikus, író); Batthyány Kázmér, gróf (1807-1854) (főispán, kormánybiztos); Andrássy Gyula (1823-1890) (politikus); Perczel Mór (1811-1899) (honvédtábornok, politikus); Görgey Artúr (1818-1916) (honvédtábornok, hadügyminiszter); Dembinszki Henrik, gróf (1791-1864) (tábornok); Bem József (1794-1850) (altábornagy); Hám János (1781-1857) (esztergomi érsek, püspök); Scitovszky János (1785-1866) (bíboros, hercegprímás, esztergomi érsek); Petőfi Sándor (1823-1849) (költő); Vörösmarty Mihály (1800-1855) (költő, író); Jellasics József (Josip Jelacic) (1801-1859) (parancsnok, táborszernagy); Windisch-Graetz, Alfred Candidus Ferdinand, zu, herceg (1787-1862) (főparancsnok); István főherceg (1817-1867) (nádor); Ferdinánd Károly, V. (1793-1875) (magyar király); Ferenc József (1830-1916) (osztrák császár és magyar király); Miklós I. (1796-1855) (orosz cár); Batthyány-kormány (1848. március 23-október 2.); Országos Honvédelmi Bizottmány (1848-1849) (Magyarország); OHB (1848-1849) (Magyarország); Szemere-kormány (1849. május 2-augusztus 11.); Római Katolikus Egyház (Magyarország); Habsburg Birodalom (1273-1867) (Európa); Szárd Királyság (Szárd-Piemonti Királyság) (1720-1861) (Itália);
subject forradalom és szabadságharc (1848-1849); pozsonyi országgyűlés (1847-1848); áprilisi törvények (reformtörvények) (1848. április 11.); polgári átalakulás; nemzeti függetlenség; felelős kormány; cenzusos választójog; népképviseleti országgyűlés; bankjegykibocsátások; politikai küzdelmek; radikális demokraták; liberális nemesség; békepártiak; osztrák reakciós politika; olmützi alkotmány (1849. március 4.); Függetlenségi nyilatkozat (1849. április 14.); trónfosztások; jobbágyfelszabadítás; úrbériség eltörlése; jobbágymozgalmak; birtokrendezés; szőlődézsma; szegődményes jobbágyok; zsellérek; földfoglalások; szolgáltatás megtagadások; munkásmegmozdulások; céhlegények; iparostanoncok; sztrájkok; céhrendeletek; egyházi befolyás; katolikus főpapság; reakciós (haladásellenes) politika; tized (jobbágyadó); főkegyúri jog; vallásügyi törvények; vallási egyenlőség; reformjavaslatok; közoktatás; felekezeti iskolák; nemzetiségi mozgalmak; szerbek; horvátok; románok; nyelvi és területi autonómia; itáliai forradalmak (1848-1849); nemzeti egység; szövetségi tervek; pacifikációs törekvések; dunai konföderáció terve; nagyhatalmak; hatalmi erőviszonyok; egyensúlypolitika; keleti kérdés (orosz terjeszkedés); cári intervenció; forradalmi költészet; 19. század;
Creators, contributors
creator Mód Aladár (1908-1973) (történész); Andics Erzsébet (1902-1986) (történész); Ember Győző (1909-1993) (történész); Hanák Péter (1921-1997) (történész); Kenyeres Júlia (Korách) (1895-1958) (újságíró, politikus); Nemes Dezső (1908-1985) (történész); Waldapfel József (1904-1968) (irodalomtörténész)
publisher Szikra Kiadó (Budapest); Világosság Könyvnyomda (Budapest)
Time and places
place of publishing Budapest (Magyarország)
spatial reference Velencei Köztársaság (742-1797) (Itália); Magyarország (Európa); Itália (Olaszország); Oroszország (Eurázsia); Franciaország (Európa); Anglia (Európa); Pest (1148-1873); Buda (1148-1873); Budapest (1873-) (Magyarország); Debrecen (Hajdú-Bihar); Erdély (Románia); Bécs (Ausztria);
location of physical object Ózd (Borsod-Abaúj-Zemplén)
date 1948-01-01
temporal reference 1848-1849; 1948
Attributes
medium paper
extent 576 oldal; 16x23,5 cm
format PDF
Legal information
rightsholder Ismeretlen (Kutatás alatt)
Source and data identifiers
source ÓMI Városi Könyvtár Helyismereti Gyűjtemény