Nagy képes világtörténet 12. kötet A legujabb kor; Korunk állami és társadalmi alkotásai)

text

" A történelem anyagát meg nem másíthatjuk, át nem alakíthatjuk. De itt nem csak az jő számba, hogy nemzetünk részvétét a világeseményekben tüzetesebben tárgyaljuk, mint az eddig történni szokott. " (Marczali Henrik)

Title(s), language
language hungarian
Subject, content, audience
subject Osztrák-Magyar Kiegyezés (1867); Mit kíván a magyar nemzet? (12 pont); Schopenhauer, Arthur (1788-1860) ( német filozófus); Batthyány Lajos, gróf (1807-1849) (államfő); Bem József (1794-1850) (altábornagy); Deák Ferenc (1803-1876) (politikus, jogász); Kossuth Lajos (1802-1894) (államférfi); Görgey Artúr (1818-1916) (honvédtábornok; hadügyminiszter); Széchenyi István, gróf (1791-1860) (politikus, író); Jellasics József (Josip Jelacic) (1801-1859) (parancsnok, táborszernagy); Darwin, Charles Robert (1809-1882) (angol természettudós); Marx, Karl (1818-1883) (filozófus); Haynau, Julius Jacob, (Haynau Gyula), báró (1786-1853) (osztrák hadvezér); Napoleon, Charles-Louis Bonaparte (III. Napoleon) (1808-1873) (francia katonatiszt, politikus); Lincoln, Ábrahám (1809-1865) (amerikai politikus, elnök); Andrássy Gyula (1823-1890) (politikus); Benso di Cavour, Camillo, gróf (1810-1861) (olasz politikus); Bismarck, Otto von (1815-1898) (miniszterelnök); Ferenc József (1830-1916) (osztrák császár és magyar király); Garibaldi, Giuseppe (1807-1882) (olasz politikus); Párizsi kommün (párizsi községtanács) (1871- ) (Franciaország);
subject krími-háború (1853-1856); porosz-francia háború (1870-1871); filozófia; szellemi élet; természettudomány; közgazdaságtan; társadalmi berendezkedések; társadalmi fejlődés; forradalmak; polgárháborúk; népfelkelések; vallás; munkásmozgalmak; tüntetések; szocializmus; osztályellentétek; politikai pártok; politikai harcok; politikai ellentétek; nemzeti öntudat; habsburgok; oláhok; pápaság; reformok; belpolitikai helyzet; külpolitika; nyelvhasználat; életrajzok; újságírás; pénzügyek; gazdasági helyzet; gazdaságpolitika; kereskedelem; iparosítás; törvényhozás; országgyűlések; közteherviselés; adózás; költészet; szépirodalom; kormányprogramok; kormányváltás; vámtörvények; közigazgatás; uralkodók; korrupció; demokrácia; francia nemzetgyűlés; alkotmányjog; egyházak; olasz-osztrák háború; forradalom és szabadságharc (1848-1849); világosi fegyverletétel (1849. augusztus 13.); szövetségkötések; statisztikai adatok; választások; nemzetiségek; hadseregek; hadjáratok; hadvezérek; nemzetgyűlések; katonatoborzás; küldöttségek; függetlenségi nyilatkozatok; kivégzések; aradi vértanúk; területfelosztások; nemzeti egység; gyarmatok; császárság; hadüzenet; hadiflották; közoktatás; iparpolitika; konszolidáció; békekötések; emigráció; háborús körülmények; háborús események; törvényjavaslatok; ostromállapot; nyugati államok; pánszlávizmus (mozgalom); jobbágyfelszabadítás; kongresszusok; bevándorlás; rabszolgaság; területfoglalások; gazdasági kapcsolatok; törökök; oroszok; angolok; hollandok; görögök; felfedezők; világpiac; közoktatás; közművelődés; összeesküvések
Creators, contributors
creator Marczali Henrik (1856-1940) (történetíró);
publisher Franklin Társulat Magyar Irodalmi Intézet és Könyvnyomda (Budapest); Révai Testvérek Irodalmi Intézet Rt. (Budapest)
contributor Fogarassy Albert; Geréb József; Goldhizer Ignác; Gyomlay Gyula; Mika Sándor; Borovszky Samu; Schönherr Gyula
Time and places
place of publishing Budapest (Magyarország)
spatial reference Európa (kontinens); Afrika; Bulgária (Európa); Dél-Afrika; Egyiptom (Észak-Afrika); Írország (Európa); Amerikai Egyesült Államok (Amerika); USA (Amerika); Anglia (Európa); Ausztria (Európa); Dánia (Európa); Franciaország (Európa); India (Ázsia); Japán (Ázsia); Kína (Ázsia); Magyarország (Európa); Lengyelország (Európa); Németország (Európa); Olaszország (Európa); Oroszország (Eurázsia); Poroszország (Európa); Spanyolország (Európa); Svájc (Európa); Törökország (Eurázsia); Balkán-félsziget (Európa); Berlin (Németország); Bécs (Ausztria); Erdély (Románia); Milánó (Olaszország); Prága (Csehország);
location of physical object Ózd (Borsod-Abaúj-Zemplén)
date 1904-01-01
temporal reference 1899-1904
Attributes
medium paper
extent 738 oldal; 14,50 x 23 cm
format PDF
Legal information
rightsholder Ismeretlen (Kutatás alatt)
Source and data identifiers
source ÓMI Városi Könyvtár Helytörténeti Gyüjtemény