Kossuth (Élet- és Jellemrajz) 1. kötet

text

Kossuth Lajosról nehéz jó életrajzot írni. Nehéz azért, mert egyénisége csodaszerűen gazdag, életkora olyan magas, hogy csaknem végignyúlik egy évszázadon, mégpedig a XIX-en, mely történelmünk egyik legmozgalmasabb s legnagyobb fejlődést hozó kora.

Title(s), language
language hungarian
Subject, content, audience
subject Kossuth Hírlapja (közlöny); Törvényhatósági Tudósítások (folyóirat); Országgyűlési Tudósítások (újság); Pesti Hírlap (folyóirat); Kossuth Lajos (1802-1894) (államférfi); Meszlényi Terézia Johanna (Kossuth Lajosné) (1809-1865); Széchenyi István, gróf (1791-1860) (politikus, író); Wesselényi Miklós, báró (1796-1850) (politikus); Kölcsey Ferenc (1790-1838) (költő); Apponyi Albert György, gróf (1846-1933) (politikus); Batthyány Lajos, gróf (1807-1849) (államfő); Görgey Artúr (1818-1916) (honvédtábornok; hadügyminiszter); Ferenc József (1830-1916) (osztrák császár és magyar király); Bem József (1794-1850) (altábornagy); Haynau, Julius Jacob, (Haynau Gyula), báró (1786-1853) (osztrák hadvezér); Windisch-Graetz, Alfred Candidus Ferdinand, zu, herceg (1787-1862) (főparancsnok); Habsburg Birodalom (1273-1867) (Európa); Országos Honvédelmi Bizottmány (1848-1849) (Magyarország); OHB (1848-1849) (Magyarország); Iparegyesület (Budapest);
subject életrajzi könyvek; jellemrajzok; nevek eredete; írásos emlékek; családtörténet; nemesi címerek; nemeslevelek; földrajzi elhelyezkedés; születési helyek; főiskolai képzések; vallási nevelés; tanulmányi eredmények; diákévek; anyagi helyzet; ügyvédek; önkéntes tűzoltók; írói munkásságok; karrier; közügyek; kaszinók; kolera járvány; elnöki tisztségek; sajtószabadság; pozsonyi országgyűlés; reformkor; sajtótudósítások; nemzeti öntudat; lapszerkesztők; megyegyűlések; sajtóterjesztés; sajtócenzúra; tilalmak; magánlevelezések; letartóztatások; politikai foglyok; önképzés; rabság; amnesztia; házasságkötés; vezércikkek; politikai viták; újságírás; reformkérdések; földbirtokosok; védegyletek; magyar termékek; pénzügyek; ellenzéki pártok; alkotmányjog; nemzeti önállóság; forradalmak; nemzetközi események; forradalom és szabadságharc (1848-1849); március 15.; bécsi udvar; küldöttek; Batthyány-kormány; pénzügyminiszterek; szónoklatok; bécsi kamarilla; országgyűlések; önálló magyar hadsereg; szabadságharcosok; Kossuth-bankók; egészségi állapot; honvédelem; újságcikkek; katonatoborzás; népszerűség; katonai győzelem; függetlenségi nyilatkozatok; kormányzók; kinevezések; történeti áttekintések; orosz hadseregek; osztrák hadsereg; katonai támadások; csatavesztések; világosi fegyverletétel (1849. augusztus 13.); megtorlások; aradi vértanúk; emigráció;
Table of contents
Előszó
Első fejezet; A Hegyalján
Második fejezet; Rabság, a szabadságért
Harmadik fejezet; A nemzetébresztés apostola
Negyedik fejezet; A szabadságharc lelke
open table of contents
Creators, contributors
creator Hegyaljai Kiss Géza, dr. (1893-1966) (lelkész, költő, író)
publisher Magyar Jövő Nyomdaüzem és Lapkiadóvállalat R.T. (Miskolc)
Time and places
place of publishing Miskolc (Borsod-Abaúj-Zemplén)
spatial reference Debrecen (Hajdú-Bihar); Budapest (Magyarország); Tinnye (Pest); Monok (Borsod-Abaúj-Zemplén); Olaszliszka (Borsod-Abaúj-Zemplén); Sátoraljaújhely (Borsod-Abaúj-Zemplén); Eperjes (Szlovákia); Sárospatak (Borsod-Abaúj-Zemplén); Hegyalja (Tokaj);
location of physical object Ózd (Borsod-Abaúj-Zemplén)
date 1928-01-01
temporal reference 1802-1832.; 1832-1840.; 1841-1847.;1848-1849; 1928
Attributes
medium paper
extent 190 oldal; 13,8 x 20,5 cm
format PDF
Legal information
rightsholder Ismeretlen (Kutatás alatt)
Source and data identifiers
source ÓMI Városi Könyvtár Helyismereti Gyűjtemény