Batthyány kormány 1848.

image

A képen az első felelős kormány a Batthyány-kormány tablója látható. A Batthyány-kormány (1848. március 23. – október 2.) – Magyarország első felelős Minisztériuma (kormánya) volt. 1848. március 23-án az országgyűlés alsótábláján Batthyány Lajos, a március 17-én kinevezett miniszterelnök, kihirdette Minisztériumának névsorát. A kormány szeptember 11-én mondott le, de különböző okokból végül október 2-án adta át szerepkörét az Országos Honvédelmi Bizottmánynak. A Földművelés-, Ipar- és Kereskedelemügyi Minisztérium az első magyar felelős kormány (Batthyány-kormány) által életre hívott minisztérium volt, mely a szabadságharc leverését követően megszűnt. A kiegyezés révén 1867. február 20-án újjáalakult és a mindenkori magyar kormány egyik minisztériuma maradt 1889. június 15-ig, amikor a földművelésügyi, illetve a kereskedelem- és iparügyi feladatokat kettéválasztották egy Földművelésügyi- illetve egy Kereskedelemügyi Minisztériumra.

Title(s), language
language hungarian
Subject, content, audience
subject Batthyány-kormány
subject Batthyány Lajos miniszterelnök
subject Deák Ferenc Igazságügyminiszter
subject Szemere Bertalan Belügyminiszter
subject Eötvös József Vallás- és közoktatási miniszter
subject Esterházy Pál Antal A király személye körüli miniszter
subject Kossuth Lajos Pénzügyminiszter
subject Klauzál Gábor Földmívelés-, ipar-, és kereskedelemügyi miniszter
subject Mészáros Lázár Hadügyminiszter
subject Széchenyi István Közmunka- és közlekedésügyi miniszter
subject kereskedelem
subject tabló
subject arckép
Time and places
spatial reference Budapest
temporal reference 1848.
Attributes
medium paper
extent 16 x 20 cm
colour image black and white
format jpeg
Legal information
rightsholder MKVM
access rights research permit needed
Source and data identifiers
source MKVM
registration number KF_13_015
registration number 10_Személy_Csoportkép