A Kétfejű Sas Lehull (A Habsburg Monarchia Összeomlása)

text

Bruno Brehm, A Kétfejű sas lehull regénye a magyar nemzet tragédiájának korrajza. Ferenc József halálával indul meg és középpontjában fiatal utóda, Károly király áll, amint küzd a magyar koronáért.

Title(s), language
language hungarian
Subject, content, audience
subject Straussenburg, Arz Artúr von, báró (1857-1935) (erdélyi vezérezredes); Cramon, August von (1861-1940) (német vezérőrnagy); Erdődy Rudolf gróf (1846-?); Erdődy Tamás, gróf (1886-1931) (diplomata); Ludendorff, Erich (1865-1937) (német tábornok); Ferenc József (1830-1916) (osztrák császár és magyar király); Ferenc Xavér (I. Xavér) (1889-1977) (pármai herceg); Ferencz Ferdinánd (Habsburg-Lotharingiai főherceg) (osztrák-magyar trónörökös) (1863-1914); Clemenceau, Georges Benjamin (1841-1929) (francia politikus); Habsburg-Lotharingiai Mária Valéria (1868-1924) (osztrák főhercegnő); Hegedűs Pál (1861-1944) (vezérőrnagy); Horthy Miklós (1868-1957) (magyar kormányzó); Siepel, Ignaz (1876-1932) (osztrák politikus); IV. Károly (1887-1922) (osztrák császár és magyar király); Cambon, Jules Martin (1845-1935) (francia diplomata); Renner, Karl (1870-1950) (osztrák politikus); Károlyi Mihály, gróf (1875-1955) (politikus, miniszterelnök); Lehár Antal (1876-1962) (vezerőrnagy); Ostenburg-Moravek Gyula (1884-1944);Czernin, Ottokar (1872-1918) (cseh diplomata, politikus); Landwehr Pragenau, Ottokár (1868-1944) (osztrák vezérőrnagy); Bourbon, Szixtusz (1886-1934) (pármai herceg); Tisza István, gróf (1861-1918) (politikus); Wekerle Sándor (1848-1921) (politikus); Klofác, Wezel (cseh politikus); Windisch-Graetz, Alfred Candidus Ferdinand, zu, herceg (1787-1862) (főparancsnok); Wittelsbach Erzsébet (1837-1898) (magyar királyné); Katonatanács (1918-?) (Ausztria);
subject amnesztia; angolok; beadványok; béketárgyalások; Belgrádi Fegyverszüneti Egyezmény (1918. november 13.); biztonsági intézkedések; nemzetiségi csatlakozások; egyeztető tárgyalások; elismervények; esemény jelentések; eskütételek; falusi emberek; fegyverszünet; fogság; főnemesség; garancia; gazdasági tervek; hadi tervek; hadifoglyok; hajózás; hatalomátadások; katonai előrenyomulások; katonai parancsnokok; katonai szemlék; képviselőházi ülések; kiáltványok; kolostorok; kormányzás; koronázási feltételek; közélelmezés; lázadások; lefegyverzés; levelezések; lovak; memorandumok (diplomáciai iratok); merénylők; nemzetközi tárgyalások; népőrség; Osztrák-Magyar Monarchia felbomlása (1918. október); önrendelkezési jogok; összecsapások; papok; parancsok; párbeszédek; politikai élet; politikai vezetők; szabadság; szónoklatok; szökések; támadások; tanácskozások; tárgyalási jegyzőkönyvek; területfelosztások; tisztek; titkos megbízatások; trónörökösök; tüntetések; uralkodói joggyakorlás; utazások; vasúti kocsik; visszavonulás;
Table of contents
I. Ferenc József császár halála
A gonosz közjáték
A Monarchia felbomlása
A király husvéti utazása
A döntés a budaörsi földeken
open table of contents
Creators, contributors
creator Brehm, Bruno (álnév: Bruno Clemens) (1892-1974) (író)
publisher "Grill Károly Könyvkiadó vállalat (Budapest) "
contributor Fenyő László (1902-1945) (költő, műfordító)
Time and places
place of publishing Budapest (Magyarország)
spatial reference Csehszlovákia (1918-1938, 1945-1992) (Európa); Laxemburg (Ausztria); Magyarország (Európa); Olaszország (Európa); Franciaország (Európa);
location of physical object Ózd (Borsod-Abaúj-Zemplén)
date 1939-01-01
temporal reference 1870; 1916-1921; 1939
Attributes
medium paper
extent 411 oldal; 12,5 X 20,5 cm
format PDF
Legal information
rightsholder Ismeretlen (Kutatás alatt)
Source and data identifiers
source ÓMI Városi Könyvtár Helyismereti Gyűjtemény