Vízrajzi Atlasz sorozat 22. Tisza 6. kötet Geomorfológia, hidrológia, folyamszabályozás

text

A Tiszavölgy vízgazdálkodásának fejlesztése jelentős feladatokat ró a népgazdaság különböző ágaira és természetesen a vízügyre, annak szakágazataira is. A feladatok megoldásához korszerű alapadatokra, a korábbinál részletesebb információkra van szükség a folyóról, környezetéről és vízgyűjtőjéről egyaránt. Ez a kötet, mint a kiadvány 6. kötete, a vízrajzi felmérés eredményein túlmenően a teljes vízgyűjtőről, vízrendszerről ad áttekintő képet. (Forrás: Vízrajzi Atlasz sorozat 22/6; Tisza; Geomorfológia, hidrológia, folyamszabályozás – Előszó)

Title(s), language
language hungarian
Subject, content, audience
subject éghajlat
subject vízjárás
subject jégviszonyok
subject hordalékviszonyok
subject vízminőség
subject folyószabályozás
subject növényzet
subject vízrendszer
subject eróziós viszonyok
subject szintváltozások
Table of contents
- Előszó
- Bevezetés
I. A TISZAVÖLGY KIALAKULÁSA ÉS VÍZRENDSZERÉNEK FEJLŐDÉSE
1. A Kárpátok és a Kárpát-medence kialakulása
2. A Tisza vízrendszerének kialakulása
3. A Tisza-vízrendszer pleisztocénkori változásai
4. A Tisza-vízrendszer alakulása a holocénben
5. Jelenkori szintváltozások a Tisza magyarországi vízgyűjtőjén
6. Irodalom
II. A TISZA VÍZGYŰJTŐJÉNEK JELLEMZÉSE
1. A vízgyűjtő domborzata és felépítése
2. A vízrendszer
3. Növényzet és fedettség
4. Eróziós viszonyok
5. Irodalom
III. A TISZAVÖLGY HIDROLÓGIÁJA
1. Éghajlat
2. Vízjárás és jellemző vízállások
3. Jégviszonyok
4. Holdalékviszonyok
5. Vízminőség-és biológiai jellemzők
6. Irodalom
IV. A TISZA SZABÁLYOZÁSA
1. A Tisza szabályozása 1846-ig
2. A Tisza ármentesítése és szabályozása 1846-tól a századfordulóig
3. A Tisza szabályozása a századfordulótól 1945-ig
4. A Tisza szabályozása 1945 után
5. Vízlépcsők a Tisztán
6. A Tisza-szabályozás feladatai
7. Irodalom
- Ábrák jegyzéke
- Táblázatok jegyzéke
open table of contents
audience researchers
Creators, contributors
creator Dr. Stelczer Károly igazgató
publisher Vízgazdálkodási Tudományos Kutató Intézet
contributor Fülöp Istvánné
Kovács Józsefné
Dolánszky Ferenc
Laczay István
Dr. Csoma János
Dr. Gábris Gyula
Dr. Zámbó László
Dr. Nagy Józsefné
Dr. Miholics József
Dr. Székely András
Dr. Mike Károly
Kartográfiai Vállalat
Tiszai Vízügyi Igazgatóságok
Országos Vízügyi Hivatal Árvízvédelmi és Folyamszabályozási Főosztálya
Eötvös Lóránd Tudományegyetem Természetföldrajzi Tanszéke
VITUKI I. Vízrajzi Intézetének 4. Folyó-és tóhidrológiai osztálya
Time and places
place of publishing Budapest
spatial reference Tisza
location of physical object Budapest
created 1979-01-01
temporal reference 1979
Attributes
medium paper
extent 83 p
format PDF
Legal information
rightsholder Országos Vízügyi Főigazgatóság Központi Vízrajzi Adattár
access rights rights reserved - paid access
Source and data identifiers
source Országos Vízügyi Főigazgatóság Központi Vízrajzi Adattár