Óhéber Könyv

text
qualifiedcontent

"A következő tanulmányok, melyeknek czéljairól bevezetésben szólunk, befejezett munkát alkotnak, a mely az óhéber könyvészetet ismerteti és egyszersmind mutatja, hogy mily mértékben függ ettől a bibliai irodalom- és kánontörténet. Egyúttal adalékot szolgáltat az ókor általános müvelődéstörténetéhez és ez okokból mint önálló iratot teszem közzé. De keletkezését a szentirás szövegtörténete tanulmányozásának köszöni és ehhez a tudományághoz több általános jelentőségű észrevételt szolgáltat. Ebből a szempontból a közrebocsátani szándékolt szövegtörténeti tanulmányok előmunkálatának is tekinthetö."

Book in Old Hebrew Script Bible Stories Canon story Studies were written by Mr. Lajos Blau.

Title(s), language
language hungarian
language english
language hebrew
Subject, content, audience
subject Óhéber könyv
subject Szentírás
subject Biblia irodalom
subject Kánon történet
audience researchers
Creators, contributors
creator Blau Lajos
publisher Alkalay Adolf és Fia
Time and places
place of publishing Pozsony
location of physical object Budapest
date 1902-01-01
Attributes
medium paper
extent 188 p.
format PDF
Legal information
rightsholder Országos Rabbiképző – Zsidó Egyetem Könyvtára
access rights research permit needed
Source and data identifiers
source Országos Rabbiképző – Zsidó Egyetem Könyvtára