Lonkay Antal (1827-1888) portréja

image
qualifiedcontent

Lonkay Antal (1827-1888) portréja. Az ovális képmező alatt felirat tollal: "A divatos áramlattal uszni nem virtus; de a rosznak / felismert áramlat ellenében a társadalom legszentebb / javaiért kitartóan küzdeni: ez férfias erény. / Lonkay Antal.". Tanulmányait a máramarosszigeti kegyesrendiek gimnáziumában, Szatmáron és Pesten végezte, ahol a VI. osztály után belépett a piarista rendbe. Papnövendékként tanított Nagybecskereken. A szabadságharc kitörésekor társaival együtt ő is felcsapott honvédnek. Főhadnagyi rendfokozattal Perczel Mór tábornok parancsőrtisztje volt - ő fogalmazta meg a napiparancsokat. A temesvári csatában megsebesült, majd a szabadságharc leverése után sok üldözésben volt része. Miután nem vették vissza a szemináriumba, 1855-ben megnősült és Budán, majd Pesten telepedett le. Visszavonultan élt, irodalomtörténetet és neveléstudományt tanult, tanári állást vállalt, s mellette a Pesti Napló és az Új Magyar Múzeum munkatársa lett. 1856-ban megalapította a Tanodai Lapokat, ami 1871-ig fennállt, majd 1860-ban az Idők Tanúja című katolikus politikai napilapot, ami 1868-ban összeolvadt Török János Pesti Hírnökével Magyar Állam címen. A kiegyezés után a budai egyetemi, majd a pesti főgimnáziumban tanított magyar nyelvet és irodalmat, és folyamatosan publikált. Bátor tollú, határozott ember volt, aki a katolikus egyház politikai szerepét vallva a vallási közöny korában sok gúnynak volt céltáblája. A magyar sajtóélet egyik sokat támadott résztvevője volt, jórészt annak köszönhetően, hogy több szélsőséges mozgalomban is szerepet vállalt. A katolikus ügy körül kifejtett buzgó tevékenységének elismeréseként XIII. Leó pápa a Szent Gergely Rend lovagjává, a Szent Szilveszter Rend kommendátorává és aranysarkantyús vitézzé nevezte ki.

Antal Lonkay's portrait with a citation from him. An Enthusiastic Catholic journalist. 1827-88. He was a brave and determined man, a target of much scorn during the era of religious disinterest, but a close friend of Ferenc Deák and Zsigmond Kemény.

Title(s), language
language hungarian
language english
Subject, content, audience
subject nyomtatvány
subject nyomtatott
subject piarista
audience general
Time and places
location of physical object Budapest
temporal reference 19. század második fele
Attributes
medium paper
extent 24,5 x 16,3 cm
format jpeg
Legal information
rightsholder Piarista Rend Magyar Tartománya
access rights research permit needed
Source and data identifiers
source Piarista Múzeum
registration number 2015.272.2.P