Dezericzky Ince piarista portréja

image

Dezereczky Ince piarista (1702-1763) író, tanár valamint a váci rendház rektorának portréja látható feliratos szalaggal körbefont koszorúban. A félalakos portrén Dezereczky jobb kezében írótollat, bal kezében kinyitott könyvet tart, mögötte könyvszekrény látható. (Mindezek a barokk korban a tudós írók ábrázolásának tipikus kellékei voltak.) A portré fölötti feliraton olvashatjuk Dezereczky legfontosabb magyar őstörténetről szóló művének címe olvasható (De maioribus Hungarorum, tom. I-V, Buda-Pest, 1748-1760), A metszet tetején középen a piarista rend, alul Magyarország címere látható. A felirat szerint a metszetet Kép János váci bíró készíttette Binder János Fülöp budai mesterrel 1762-ben Dezereczky Incének 60. születésnapja alkalmából. A kép tetején lebegő szalagon felirat: "DE MAIORIBVS HVNGARORVM". A portrét körülvevő koszorún feliratos szalag (a felirat az óra járása szerint olvasandó): "INNOCENTIVS DESERICI C.R. SCHOL[arum] PIAR[um] AETAT LX". A portré alatt felirat: "AVTORI AMICO IOANNES.KEP. IUDEX WATZIENSIS. F[].F[ecit].". A képmező alatt a metsző jelzete: "Ioh. Philipp. Binder. sc. Buda.". Ez volt a legelső sokszorosított metszet, amely magyarországi piaristáról készült, és ábrázolásmódja hosszú időre meghatározta a magyar piaristák reprezentatív önképét. A metszet a XVI. számú fényképalbum 87. oldalán található.

Title(s), language
language latin
Subject, content, audience
subject metszet
subject rézmetszet
subject Dezericzky Ince
subject piarista
audience general
Creators, contributors
creator Binder János Fülöp
Time and places
place of publishing Buda
spatial reference Buda
location of physical object Budapest
temporal reference 1762
Attributes
medium paper
extent 20,2 x 16,7 cm
format jpeg
Legal information
rightsholder Piarista Rend Magyar Tartománya
access rights research permit needed
Source and data identifiers
source Piarista Múzeum
registration number 2015.628.1.P