VII. Károly német-római császár allegorikus portréja

image
qualifiedcontent

A metszeten VII. Károly bajor választófejedelem és német római császár (1697-1745) allegorikus portréegyüttese látható. A képmezőben fent a császár portréja látható babérkoszorús, pálmaleveles medallionban, melyet jobb oldalt Fama alakja, bal oldalt egy tükröt tartó puttó alakja egészít ki. A portrémedalliont két oroszlán tartja, közöttük Nagy Károly képmása látható. A képmezőben alul gazdag rokokó kagylódíszes kartus látható, benne a Német-Római Császárság címerével, körülötte különböző jelképeket hordozó puttófigurákkal. Feliratok a képmezőben: A császárportré felett két félköríves felirat olvasható: "Novus renovat Splendoribus / orbem." és "Magn Par, Majorque.". Fáma kezében fáklya és egy harsona látható, melyen kronosztikonos felirat: "ReX faVet / AVgVstVs, / CVnCtanDo / restItV- / It / reM.", amely az 1742-es évszámot adja ki. A portrémedalliont tartó, jobb oldali oroszlán mellett "CC" monogramot tartó puttó, mellette jobb oldalt félköríves felirat: "Dum Primo CAROLUS / Bavara deftirpe Secundus / Iungitur, Imperiu sine fine / redibit in Orbem.". A képmező közepén látható Nagy Károly portré alatt feliratos szalag: "CAROLUS MAGNUS / Imperii Fundamentum, Ec= / clise Fulcimentum, Bavariae / Ornamentum.". A címert övező négy puttó mellett szintén feliratok olvashatók: "Fide auspice", "Iustitia Illice,", "Gloria Comite.", "Fortitudine Aucupe". Az alsó díszes kartus jobb és bal oldalán 2-2 oroszlánfejes és koronás medallionok látható. Bal oldalon a következő feliratok olvashatók rajtuk: "Ludo / vicus IV. / Septoinis / Rom. Imp. / declaratus / ob. / Ao.912.". és "Ludo- / vicus / Bavarus / Rom. Imp. Com. Hollandiae et / Selandiae / ob. / Ao. 1345.". Jobb oldalon a következő feliratok olvashatók rajtuk: "Ludo- vicus / Pius, Rom. / Imp. Rex. / Franciae. / obiit / Ao. 840." és "Arnul= / phus / Rom. Imp. / Rex Bav. / obiit Ao. 899.". A díszes kartus alsó mezőjében férfifejen "MDCCXLII" évszám olvasható, alatta kagylóhéjon "Elec XXIV. Ian. Cron.XII. Fel." felirat. A képmező alatt kronosztikonos felirat félkörívben: "FeLICI AVCVpIo CaroLI, / IMperIaLIs AqVILa RetIbVs CapItVr BaVarICIs. / CAROLE Septenis Regnas jam SEPTIME votis, / aeternum út regnes, millia vota damus.". A metszetlap bal alsó sarkában felirat: "C. P. S. R. I. Vicar.". A metszetlap jobb alsó sarkában felirat: "P.f. A. á C. C. D. Struxit. / God: Bern: Göz Cath: delin: et excud: A. V.".

Copperplate engraving, allegorical portrait of Charles VII, Prince-elector of Bavaria and later Holy Roman Emperor. His portrait is held by two lions and the portrait of Charlemagne (or Charles the Great) is between them. Latin inscriptions.

Title(s), language
language latin
language hungarian
language english
Subject, content, audience
subject metszet
subject rézmetszet
subject piarista
audience general
Creators, contributors
creator Gottfried Bernhard Göz (1708-1774)
Time and places
spatial reference Augsburg
location of physical object Budapest
temporal reference 1742
Attributes
medium paper
extent 27,6 x 19,2 cm
format jpeg
Legal information
rightsholder Piarista Rend Magyar Tartománya
access rights research permit needed
Source and data identifiers
source Piarista Múzeum
registration number 2018.111.1.P