Szűz Mária mint a keresztények segítsége (Köpenyes Mária)

image
qualifiedcontent

A köpenyével, palástjával oltalmazó, a Salve Regina Mária-antifóna egyik invokációjáról elnevezett Mater Misericordiae (Irgalmasság Anyja) vagy Oltalmazó Mária (Maria Schutz), más néven Köpönyeges Mária (Schutzmantelmadonna) ábrázolásokon az Istenanya köpenye az irgalom jelképeként, a bűnösök menedékeként, a bajbajutottak és betegek oltalmaként jelent meg. Ábrázolása különösen is előtérbe került a pestisjárványok idején, számos pestisképen, pestislapon jelent meg alakja. A keresztények segítségeként, menedékeként, királynőként, feje körül 12 csillagú sugárkoszorúval ábrázolt Szűz Mária köpenye alatt különböző egyházi és világi méltóságok jelennek meg imára összetett kézzel, akik koronáikat, bíborosi kalapjukat, foglalkozásukhoz tartozó eszközöket - a pápai tiara kivételével - a Szűzanya lába elé vetették. A képmező felső részén két angyal tart egy "Auxilium Christianorum." feliratú szalagot. A képmező alján a "Sub tuum Praesidium confugimus." felirat olvasható. A képmező alatt bal oldalon a császári privilégium jelzete: "C. P. S. C. M.". A képmező alatt jobb oldalon a metsző és kiadó jelzete: "Mart. Engelb. Sc. et exc. A.V."

Copperplate engraving depicting the Virgin Mary in opened cloak, under which religous and secular people are standing.

Title(s), language
language latin
language hungarian
language english
Subject, content, audience
subject metszet
subject rézmetszet
subject piarista
audience general
Creators, contributors
creator Martin Engelbrecht (1684-1756)
Time and places
spatial reference Augsburg
location of physical object Budapest
temporal reference 18. század első fele
Attributes
medium paper
extent 11,7 x 6,4 cm
format jpeg
Legal information
rightsholder Piarista Rend Magyar Tartománya
access rights research permit needed
Source and data identifiers
source Piarista Múzeum
registration number 2018.185.1.P