Az oltáriszentség

image
qualifiedcontent

A metszeten egy oltár és egy ahhoz tartozó tabernákulum látható, benne gótikus monstrancia, oltáriszentséggel. A tabernákulum két oldalán egy-egy égő gyertya látható, az oltáron középen kehely, bal oldalon pedig misekönyv jelenik meg. Az oltár előoldalán jezsuita címer látható. Az oltár előtt balra egy ifjú térdel, jobbra pedig egy pap áldoztat egy idősebb férfit, aki baljában kalapját tartja. A képmező két felső sarkában egy három sávos (Vendramin?/Belinzini?) címer és a Medici-címer látható. A képmező alatt a következő felirat olvasható: "Wer mich verehert im Sacrament. / der gnüsst es auch an seinen endt.".

Copperplate engraving depicting an altar with Tabernacle, a Gothic monstrance with the Eucharist.

Title(s), language
language german
language hungarian
language english
Subject, content, audience
subject metszet
subject rézmetszet
subject oltáriszentség
subject Eucharisztia
subject piarista
audience general
Time and places
location of physical object Budapest
Attributes
medium paper
extent 11 x 7,6 cm
format jpeg
Legal information
rightsholder Piarista Rend Magyar Tartománya
access rights research permit needed
Source and data identifiers
source Piarista Múzeum
registration number 2020.002.1.P