Az oltáriszentség felmagasztalása

image
qualifiedcontent

A metszeten angyalok és szárnyas puttók láthatók felhők között oltáriszentséget tartalmazó szentségtartóval és füstölővel. A képmező alatt felirat: "Panem Angelorum manducavit Homo". (v.ö.: Zsoltárok könyve 77, 25: "Angyalok kenyerét ette az ember, bőséggel vetett nékik eleséget,") A képmező alatt középen "132." jelzés. Jobb alsó sarokban a metsző jelzete: "I. A. Pfeffel ir. exc. A."

Copperplate engraving showing the deification of the monstrance (the Eucharist). Angels are lifting a monstrance in glory into the sky among clouds.

Title(s), language
language latin
language hungarian
language english
Subject, content, audience
subject metszet
subject rézmetszet
subject piarista
audience general
Creators, contributors
creator Johann Andreas Pfeffel (1674-1748)
Time and places
location of physical object Budapest
Attributes
medium paper
extent 15,7 x 10,4 cm
format jpeg
Legal information
rightsholder Piarista Rend Magyar Tartománya
access rights research permit needed
Source and data identifiers
source Piarista Múzeum
registration number 2018.134.1.P