Jakab és János apostolok,a mennydörgés fiainak (Boanergész) kiválasztása

image
qualifiedcontent

A metszet János és Jakab apostolok kiválasztását ábrázolja fölöttük villámokkal és lángoló kardokkal. A képmező fölött két emblematikus ábrázolás látható. A képmező fölött "2." szám olvasható. A képmező alatt idézet Márk evangéliumából: "Imposuit eis nomina Boanerges, quod est filii tonitrui. Marc. III. v. 17.". (ld.: Mk 3.17. "Boanerges nevet ada nékik, amely azt teszi: mennydörgés fiai"). A képmező kerete alatt középen a metsző jelzete: "I.A.Pfeffel exc. A.V."

Copperplate engraving depicting John and James apostles with Jesus. There are flaming swords and thunders above them in the sky.

Title(s), language
language latin
language hungarian
language english
Subject, content, audience
subject metszet
subject rézmetszet
subject piarista
audience general
Creators, contributors
creator Johann Andreas Pfeffel (1674-1748)
Time and places
spatial reference Augsburg
location of physical object Budapest
Attributes
medium paper
extent 15 x 8,5 cm
format jpeg
Legal information
rightsholder Piarista Rend Magyar Tartománya
access rights research permit needed
Source and data identifiers
source Piarista Múzeum
registration number 2018.124.1.P