A Magyar Orvosok és Természetvizsgálók XXIII. Vádorgyűlésének (Buziás-Temesvár) emlékérme

image

Kör alakú, kétoldalas emlékérem a Magyar Orvosok és Természetvizsgálók XXIII. Vádorgyűlésének emlékére, amelyet 1886-ban (bár az emlékérmen 1884 szerepel) Buziás-Temesvárott tartottak és Trefort Ágoston (1817-1888) vallás- és közoktatásügyi miniszter tiszteletére, aki a vándorgyűlés elnöke volt. Az emlékérem előlapja Gerl Károly (1857-1907), a hátlapja pedig Mayer Elek (1840-1919) körmöcbányai vésnökök munkája. Ez volt az utolsó vándorgyűlés, amelyre emlékérmet készítettek, ezt követően csupán jelvényeket és jutalomérmeket adtak ki. Az előlapon Trefort Ágoston képmása látható, mellette jobb oldalon verdejel: "K.B.". A köriratban felirat: "TREFORT ÁGOSTON M . K . VALLÁS-ÉS KÖZOKTATÁSÜGYI MINISTER". A hátoldalon babérkoszorús keret Buziás és Temesvár címerével, középen felirat: "A / MAGYAR ORVOSOK / ÉS TERMÉSZETVIZSGÁLÓK / XXIII. VÁNDORGYŰLÉSE / BUZIÁS-TEMESVÁROTT / 1884".

Memorial medallion of the Hungarian Doctors and Nature Scientists' Society, issued on their roaming assembly (23rd) in Buziás-Temesvár in 1886. The chairman of the assembly was Ágoston Trefort (minister of religious affairs and public education). This was the last assembly for which memorial medals were made. On the recto: portrait of Ágoston Trefort. On the verso: blazons of Buziás and Temesvár in laurel wreath framing.

Title(s), language
language hungarian
language english
Subject, content, audience
subject érem
subject numizmatika
subject piarista
audience general
Creators, contributors
creator Mayer Elek (1840-1919), Gerl Károly (1857-1907)
Time and places
spatial reference Körmöcbánya
spatial reference Kremnica
location of physical object Budapest
temporal reference 1884
Attributes
medium bronze
extent 4,8 x 4,8 cm
colour image polychrome
format jpeg
Legal information
rightsholder Piarista Rend Magyar Tartománya
access rights research permit needed
Source and data identifiers
source Piarista Múzeum
registration number 2016.952.1.P