A Magyar Orvosok és Természetvizsgálók XVI. Vándorgyűlésének emlékérme (Mehádia-Herkulesfürdő)

image

A Magyar Orvosok és Természetvizsgálók Társasága (1841-1933) eredetileg orvosi és természettudományos jellegű kutatások előmozdítására jött létre. A kutatók időszakos vándorgyűléseket tartottak az ország különböző pontjain. Az 1846-os Kassa-Eperjes-i vándorgyűléstől kezdődően építészettörténeti, archeológiai emlékek vizsgálatával és azok védelmével is foglalkoztak. A Társaság XVI. vándorgyűlésének (1872. szeptember 16–20.) Mehádia és Herkulesfürdő volt a helyszíne. Ezen gyűlés emlékére készült ez a kör alakú emlékérem, melyet az előlap jelzete szerint Wenzel Seidan (1817-1870) cseh éremművész készített. Mivel Seidan 1870-ben meghalt, emiatt kétséges lehet, hogy valóban ő a készítő, azonban a vándorgyűlések helyszíneit már jóval korábban meghatározták. Így valóban lehetséges, hogy Seidan munkái a 1871-es aradi, 1872-es herkulesfürdői, 1874-es győri és az 1876-os máramarosszigeti érmek, mint ahogy mindegyik esetében erre utalnak a jelzetek. Ezen a vándorgyűlésen Szabó József ellenezte, hogy a további gyűlésekre emlékérmeket készítsenek (szerinte a rájuk fordított összeget inkább tudományos munkára kellene fordítani), azonban Kubinyi Ágoston, a gyűlés elnöke, kitartóan támogatta az emlékérmek készítését, mondván, hogy azok nagygyűlés elnökei költségén készültek vagy a rendező város adta emlékül a tagoknak és sértés lenne visszautasítani. Előlap: A herkulesfürdői Herkules-kút. Alul felirat: "MEHADIA / 1872". Oldalt a készítő jelzete: "SEIDAN". Hátlap: Herkulesfürdő. Körben felirat: "A MAGYAR ORVOSOK ÉS TERMÉSZETVIZSGÁLÓK XVI. NAGYGYÜLÉSE EMLÉKEÜL".

The Hungarian Doctors and Nature Scientists’ Society and the assemblies were created in order to promote medical and scientific researches. They held roaming assemblies in different cities in the country. They also dealt with studying and safeguarding architecture historical and archaeological records as well since the assembly of Kassa-Eperjes in 1846. The locations of the 16th assembly (16-20 September, 1872) were Mehádia and Herkulesfürdő. This memorial medallion was issued in memory of this assembly. It was designed by Wenzel Seidan. As Seidan died in 1870, it might be doubtful if he engraved the medals of 1871 (Arad), 1872 (Herkulesfürdő), 1874 (Győr) and 1876 (Máramarossziget). Nevertheless, the locations of assemblies had been determined much earlier, thus it was actually possible that Seidan was the designer, as marks refer to that in all cases. On the recto: the Hercules well and inscription "Mehadia 1872". On the verso: the baths of Herkulesfürdő, and a Hungarian inscription meaning "In memory of the Hungarian Doctors and Nature Scientists' 16th assembly".

Title(s), language
language hungarian
language english
Subject, content, audience
subject érem
subject numizmatika
subject piarista
subject emlékérem
audience general
Creators, contributors
creator Wenzel Seidan (1817-1870)
Time and places
spatial reference Bécs
spatial reference Wien
location of physical object Budapest
temporal reference 1872
Attributes
medium bronze
extent 4,5 cm
colour image polychrome
format jpeg
Legal information
rightsholder Piarista Rend Magyar Tartománya
access rights research permit needed
Source and data identifiers
source Piarista Múzeum
registration number 2017.292.1.