A Magyar Orvosok és Természetvizsgálók XV. vándorgyűlésének emlékérme (Arad)

image

A Magyar Orvosok és Természetvizsgálók Társasága (1841-1933) eredetileg orvosi és természettudományos jellegű kutatások előmozdítására jött létre. A kutatók időszakos vándorgyűléseket tartottak az ország különböző pontjain. Az 1846-os Kassa-Eperjes-i vándorgyűléstől kezdődően építészettörténeti, archeológiai emlékek vizsgálatával és azok védelmével is foglalkoztak. A Társaság XV. vándorgyűlésének (1871. aug. 28. - szept. 2.) Arad volt a helyszíne. Ezen gyűlés emlékére készült ez a kör alakú emlékérem, melyet az előlap jelzete szerint Wenzel Seidan (1817-1870) cseh éremművész készített. Az érmet Kubinyi Ágoston tervezte és 1869 októberében megbízást adott Seidannak, aki 1870 augusztusára el is készítette az érmet. A vándorgyűlést egy évvel elhalasztották, de az érmen az 1870-es dátum olvasható. Az emlékérmeket a gyűlés résztvevői kapták. Bár vannak források a tagok létszámáról (az aradi gyűlésen 559 fő), azonban ezekből az adatokból mégsem következtethetünk egyértelműen az érmek darabszámára. A források szerint 600 db érem készült erre a gyűlésre bronzból és ezüstből. Előlap: Középen egy antik ruhás nimfa ül. Jobb kezével egy korsót tart, melyből víz folyik ki, bal kezében pedig egy koszorút emel a magasba. Háttérben Arad vármegye iparát és természeti kincseit szimbolizáló jelképek. Bal oldalon hegycsúcsok, kerekes kút, vízen sikló hajó, jobb oldalon pedig szőlőtőke, boros hordó, sarló, búzakéve és a háttérben egy mozdony. Alul felirat: "A TERMÉSZET / A' MŰVÉSZETNEK / MESTERE". Jobb oldalon a készítő jelzete: "W. SEIDAN". Hátlap: Arad városának és Arad vármegyének címerpajzsa egymásnak dőlve. Körirat: "Á MAGYAR ORVOSOK ÉS TERMÉSZETVIZSGÁLÓK // ARADON 1870.".

Medallion issued by the Hungarian Doctors and Nature Scientists' Society. They organized roaming assemblies in different points of the country. The location of their 15th roaming assembly was Arad in 1871, for which this round medallion was made by Wenzel Seidan in 1870. The medallion was designed and ordered by Ágoston Kubinyi in 1869. According to sources, 600 pieces of medal were made out of bronze and silver. On the recto: a nymph is sitting and holding a jug pouring water, and lifting a wreath with her other hand. In the background: symbols of Arad County. On the verso: coats of arms of the city Arad and Arad County.

Title(s), language
language hungarian
language english
Subject, content, audience
subject érem
subject numizmatika
subject piarista
subject emlékérem
audience general
Creators, contributors
creator Wenzel Seidan (1817-1870)
Time and places
spatial reference Bécs
spatial reference Wien
location of physical object Budapest
temporal reference 1870
Attributes
medium bronze
extent 4,5 cm
colour image polychrome
format jpeg
Legal information
rightsholder Piarista Rend Magyar Tartománya
access rights research permit needed
Source and data identifiers
source Piarista Múzeum
registration number 2019.330.1.P