A Magyar Orvosok és Természetvizsgálók XIX. Vándorgyűlésének emlékérme (Máramarossziget)

image

A Magyar Orvosok és Természetvizsgálók Társasága (1841-1933) eredetileg orvosi és természettudományos jellegű kutatások előmozdítására jött létre. A kutatók időszakos vándorgyűléseket tartottak az ország különböző pontjain. Az 1846-os Kassa-Eperjes-i vándorgyűléstől kezdődően építészettörténeti, archeológiai emlékek vizsgálatával és azok védelmével is foglalkoztak. A Társaság XIX. vándorgyűlésének (1876. augusztus 21–28.) Máramarossziget volt a helyszíne. Ezen gyűlés emlékére készült ez a kör alakú emlékére, melyet Wenzel Seidan (1817-1870) cseh éremművész tervezett. Mivel Seidan 1870-ben meghalt, emiatt kétséges lehet, hogy valóban ő a készítő, azonban a vándorgyűlések helyszíneit már jóval korábban meghatározták. Így valóban lehetséges, hogy Seidan munkái a 1871-es aradi, 1872-es herkulesfürdői, 1874-es győri és az 1876-os máramarosszigeti érmek, mint ahogy mindegyik esetében erre utalnak a jelzetek. Az emlékérmeket a gyűlés résztvevői kapták. Bár vannak források a tagok létszámáról (a máramarosszigeti gyűlésen 408 fő), azonban ezekből az adatokból mégsem következtethetünk egyértelműen az érmek darabszámára. Előlap: Allegorikus nőalak jobb kezével Máramaros vármegye, bal kezével Máramarossziget címerpajzsára támaszkodik. Alul a készítő jelzete: "SEIDAN". Hátlap: Fölül a Szent Korona, alul a magyar címer jelenik meg. Középen felirat: "A / MAGYAR ORVOSOK ÉS / TERMÉSZET VIZSGÁLÓK / XIX. GYŰLÉSÉNEK / 1876". Körben felirat: "MÁRAMAROS MEGYE ÉS SZIGET KOR. VÁROSA".

The Hungarian Doctors and Nature Scientists’ Society and the assemblies were created in order to promote medical and scientific researches. They held roaming assemblies in different cities in the country. They also dealt with studying and safeguarding architecture historical and archaeological records as well since the assembly of Kassa-Eperjes in 1846. The location of the 19th assembly (21-28 August, 1876) was Máramarossziget. This memorial medallion was issued in memory of this assembly. It was designed by Wenzel Seidan. As Seidan died in 1870, it might be doubtful if he engraved the medals of 1871 (Arad), 1872 (Herkulesfürdő), 1874 (Győr) and 1876 (Máramarossziget). Nevertheless, the locations of assemblies had been determined much earlier, thus it was actually possible that Seidan was the designer, as marks refer to that in all cases. On the recto: allegorical female figure leaning on the coat of arms of Máramarossziget. On the verso: the Holy Crown and the Hungarian blazon is in the upper part, and a Hungarian inscription is in the lower part meaning "For the Hungarian Doctors and Nature Scientists' 19th assembly 1876".

Title(s), language
language hungarian
language english
Subject, content, audience
subject érem
subject numizmatika
subject piarista
subject emlékérem
audience general
Creators, contributors
creator Wenzel Seidan (1817-1870)
Time and places
spatial reference Bécs
spatial reference Wien
location of physical object Budapest
temporal reference 1876
Attributes
medium bronze
extent 4,4 cm
colour image polychrome
format jpeg
Legal information
rightsholder Piarista Rend Magyar Tartománya
access rights research permit needed
Source and data identifiers
source Piarista Múzeum
registration number 2017.290.1.P