A Magyar Orvosok és Természetvizsgálók VII. vándorgyűlésének emlékérme (Kassa-Eperjes)

image

A Magyar Orvosok és Természetvizsgálók Társasága (1841-1933) eredetileg orvosi és természettudományos jellegű kutatások előmozdítására jött létre. A kutatók időszakos vándorgyűléseket tartottak az ország különböző pontjain. Az 1846-os Kassa-Eperjes-i vándorgyűléstől kezdődően építészettörténeti, archeológiai emlékek vizsgálatával és azok védelmével is foglalkoztak. A Társaság VII. vándorgyűlésének (1846. augusztus 9–17.) Kassa és Eperjes volt a helyszíne. Ezen gyűlés emlékére készült ez a kör alakú emlékére, melyet Joseph Daniel Boehm (1794-1865) készített. Az emlékérmeket a gyűlés résztvevői kapták. Bár vannak források a tagok létszámáról (az eperjesi gyűlésen 355 fő), azonban ezekből az adatokból mégsem következtethetünk egyértelműen az érmek darabszámára. A források szerint 500 db bronz (egy részüket aranyozták vagy ezüstözték) és 30 db ezüst (más forrás szerint csak 6 db ezüst) emlékérem készült. Előlap: Középen két egymással szemben álló, egymásra néző, egymást átkaroló, fejükön koronát viselő, a városokat jelképező allegorikus nőalak jelenik meg. A bal oldali nő Kassa, a jobb oldali Eperjes címerpajzsára támaszkodik. Körben felirat: "A TESTVÉRILEG EGYESÜLT SZ. K. VÁROSOK KASSA ÉS EPERJES". Alul évszám: "MDCCCXXXXVI". Jobb oldalon alul a készítő jelzete: "I. D. BOEHM F.". Hátlap: Szőlő-, babér-, tölgy- és fenyőlevelekből kialakított, fenyő tobozokkal díszített koszorúval övezett mezőben felirat: "SZÍVESEN FOGADJÁK / AZ AUG.10-16 / EGYBEGYÜLT MAGYAR ORVOSOKAT / ÉS / TERMÉSZET VIZSGÁLÓKAT". A koszorúra tekert szalagon a kirándulási helyek nevei: "SÓVÁR / BÁRTFA / LIPÓCZ / Ó. RUZSIN / ARANYIDKA / JÁSZÓ / RÁNK / V. VÁGÁS".

Memorial medal in memory of the 7th roaming assembly of the Hungarian Doctors and Nature Scientists' Society in Kassa and Eperjes in 1846. On the recto: two allegorical female figures wearing crowns and representing the cities. The left one is leaning on the coat of arms of Kassa, the right one is leaning on that of Eperjes. On the verso: Hungarian inscription meaning "The Hungarian Doctors and Nature Scientists gathered between 10 and 16 August are welcomed warmly". The names of excursion places are on a ribbon.

Title(s), language
language hungarian
language english
Subject, content, audience
subject érem
subject numizmatika
subject piarista
subject emlékérem
audience general
Creators, contributors
creator Joseph Daniel Boehm (1794-1865)
Time and places
spatial reference Bécs
location of physical object Budapest
temporal reference 1846
Attributes
medium bronze
extent 5 cm
colour image polychrome
format jpeg
Legal information
rightsholder Piarista Rend Magyar Tartománya
access rights research permit needed
Source and data identifiers
source Piarista Múzeum
registration number 2017.272.1.P