Érintéses fátyolereklye Loretóból

image
qualifiedcontent

Érintéses fátyolereklye Loretóból. Fametszet kis szövettel lefedve, lepecsételve. A metszeten a loretói kegyszobor jelenik meg, angyalok társaságában. A metszet alatt felirat: "Effigies S. MARIAE Lauretanae." Alatta a lapon tanúsítvány: "ATTESTAZIONE. / A Tresto Io sottoscritto Custode della Santa CASA di Loreto, / che el Velo nero, sigillato, ed annesso a questa mia. sia stato / indosso il Giovedi , e Venerdi Santo alla Sacra Statua Lauretana / e poi toccato nelle Sante Mura , e nella Santa Veste, e nella Santa / Scodella della Beatissima VERGINE , che si conservano in questa / sua Santa CASA. In sede ec. / Dat. in Loreto dalla Custodia questo di 4 obre (?) 1776. / GRATIS Pietro Chiodi Custode". A dátum és az aláírás kézzel van írva. "TANÚSÍTVÁNY / Én, a Loretói Szent Ház őrzője tanúsítom, hogy a fekete lepecsételt kendőt, amit ehhez a tanúsítványomhoz csatoltam, a szent loretói szobor nagycsütörtökön és nagypénteken viselte, hozzá lett érintve a szent falakhoz, a szent ruhákhoz és a Boldogságos Szűz szent edényéhez, amely tárgyakat ebben az ő szent házában hittel őrzünk stb. Kelt a loretói kusztódiában, az 1776. október 4-én (?). Aláírás: Pietro Chiodi kusztosz". Egylapos nyomtatvány, szöveges része felett a leghíresebb itáliai Szűz Mária-zarándokhely, Loreto kegyszobrát ábrázoló metszettel. A fametszetet egy áttetsző, a lap tetejére nyomott felzetes pecséttel erősített fekete fátyoldarab takarja sejtelmesen. A metszet alatti szövegből kiderül, hogy a szövet annak a fekete fátyolnak a darabja, amelyet nagycsütörtökön és nagypénteken a loretói kegyszobor viselt, majd ezt követően a Szent Ház falához, a szent ruhákhoz és a szent edényekhez is hozzáérintették, amelyek szintén a szent házban találhatók, és a hagyomány szerint a legszentebb Szűzéi voltak. A tanúsítványt a kegyhely őre hitelesítette. Loreto a késő középkorban, majd a kora újkorban vált a katolikus világ legismertebb Mária-kegyhelyévé. Az 1507- től közvetlen pápai fennhatóság alatt álló szent hely nevét az a 14. századtól kezdve elterjedő legenda tette közismertté, miszerint a zarándoktemplommal körbeépített korábbi, kisebb templom Szűz Mária názáreti házával volna azonos, amelyet angyalok a Szentföldről szállítottak Itáliába. A Szent Házat tehát ereklyének tekintették, amelyet Szűz Mária életével szentelt meg. A zarándokok kezdettől fogva törekedtek arra, hogy kisebb-nagyobb darabokra vagy akár a porára tegyenek szert, amelyet otthon gyógyszerként vagy bajelhárító amulettként használtak. Annak érdekében, hogy a tisztelt objektum el ne fogyjon, a Szent Ház őrei szigorúan megtiltották, hogy bárki önhatalmúlag darabokat gyűjtsön, inkább maguk dolgozták ki az érintéses ereklyék előállításának helyi módjait. Nagycsütörtökön reggel a kápolna belső falainak takarítása során lepergő törmeléket, port gondosan összegyűjtötték, megfelelő módon szortírozták, majd hitelesítő szöveggel és képecskével ellátott apró tasakokban osztották ki a zarándokok között, de egy részét fazekasok kapták meg, akik bizonyos edénykék anyagába keverhették, amely külön tárgytípussá vált. A nagycsütörtöki mise után a kegyszobrot is átöltöztették. A nagypénteki passió alatt fekete fátylat viselt, amelyet azt követően szétdaraboltak, és az itt látható módon papírra rögzítve, tanúsítvánnyal ellátva, mint érintéses ereklyét tették elérhetővé (Gulli Grigioni 1990; Grimaldi 2001, 469–481). A metszetek különböző ikonográfiájúak lehettek: a szent ház utazását ábrázoló kompozíció mellett a kegyszobor ábrázolásai is elterjedtek (Grimaldi 1994, 335–336). A fátyolereklye osztására vonatkozó első írásos adatok a 18. század elejéről maradtak fenn, de módosult formában ma is él. A 18. és a 19. századból több hasonló metszetes-ereklyés lap maradt fenn, a szövegük néha különböző. Az itt bemutatott példányon említett szent öltözék és edény ma már nincsenek meg, mert a Loretót megszálló franciák 1797-ben a kegyszoborral együtt magukkal vitték, s míg a szobrot 1801-ben visszaadták, a többi tárgy elkallódott.

Title(s), language
language hungarian
language italian
language latin
Subject, content, audience
subject metszet
subject fametszet
subject nyomtatvány
subject piarista
audience general
Time and places
spatial reference Loreto
location of physical object Budapest
temporal reference 1776
Attributes
medium paper
extent 19,6 x 14,3 cm
format jpeg
Legal information
rightsholder Piarista Rend Magyar Tartománya
access rights research permit needed
Source and data identifiers
source Piarista Múzeum
registration number 2019.440.1.P