Asaf Judaeus

A legrégebbi héber nyelvű orvostudományi író I rész

text

Részlet a bevezetésből „A. művelődéstörténet egyik legnagyobb és legérdekesebb fejezetét foglalja le annak a kutatása, hogy az orvos- tudomány fejlesztésén, előbbre vitelén és elterjesztésén mennyiben vettek részt a zsidók; mert ha az orvostudomány története egyszersmind az emberi kultúrának is általános története, úgy a zsidók e téren is jelentékenyen hozzájárultak munkásságukkal az emberiség javához…Ez a megismerés Asaf-unknak méltó helyet juttat az orvostudomány és egyszersmind az általános művelődés történetében. Nemcsak a legrégibb héber nyelvű orvostudományi író, hanem önálló kutató is, aki sok tekintetben eltér az orvostudomány görög megalapozóitól." A három részes sorozat I része.

Title(s), language
is part of Országos Rabbiképző - Értesítője az 1914-15 tanévről
relation Országos Rabbiképző - Értesítő
language hungarian
language hebrew
Subject, content, audience
subject Judaizmus
subject Orvostudomány
subject Életrajz
audience researchers
Creators, contributors
creator Venetianer Lajos
publisher Országos Rabbiképző - Intézet
Time and places
place of publishing Budapest
location of physical object Budapest
date 1916-01-01
Attributes
medium paper
extent 57 p.
format PDF
Legal information
rightsholder Országos Rabbiképző - Zsidó Egyetem Könyvtára
access rights rights reserved - free access
Source and data identifiers
source Országos Rabbiképző - Zsidó Egyetem Könyvtára
identifier 540126ddf4b7fc39