Asaf Juaeus

A legrégebbi héber nyelvű orvostudományi író III rész

text

Részlet a bevezetésből „A. művelődéstörténet egyik legnagyobb és legérdekesebb fejezetét foglalja le annak a kutatása, hogy az orvos- tudomány fejlesztésén, előbbre vitelén és elterjesztésén mennyiben vettek részt a zsidók; mert ha az orvostudomány története egyszersmind az emberi kultúrának is általános története, úgy a zsidók e téren is jelentékenyen hozzájárultak munkásságukkal az emberiség javához…Ez a megismerés Asaf-unknak méltó helyet juttat az orvostudomány és egyszersmind az általános művelődés történetében. Nemcsak a legrégibb héber nyelvű orvostudományi író, hanem önálló kutató is, aki sok tekintetben eltér az orvostudomány görög megalapozóitól." A három részes sorozat III része.

Title(s), language
is part of Országos Rabbiképző - Intézet Értesítője az 1916-17 tanévről
relation Országos Rabbiképző - Intézet Értesítője
language hungarian
language hebrew
Subject, content, audience
subject Judaizmus
subject Orvostudomány
subject Életrajz
audience researchers
Creators, contributors
creator Venetianer Lajos
publisher Országos Rabbiképző - Intézet
Time and places
place of publishing Budapest
location of physical object Budapest
date 1917-01-01
Attributes
medium paper
extent 49 p.
format PDF
Legal information
rightsholder Országos Rabbiképző - Zsidó Egyetem Könyvtára
access rights rights reserved - free access
Source and data identifiers
source Országos Rabbiképző - Zsidó Egyetem Könyvtára
identifier 75bd1c2f6765ea45