A csődön kívüli kényszeregyesség

A 4070/1915. M. E. számú minisztériumi rendelet, az 1916. évi V. t.-c. és a csődön kívüli kényszeregyességre vonatkozó egyéb jogszabályok rendszeres magyarázata

text
qualifiedcontent
Title(s), language
language hungarian
Subject, content, audience
subject magánjog
subject kereskedelmi jog
subject csődjog
subject csődönkívüli kényszeregyezség
subject jogszabály-magyarázatok
subject Magyarország * 1916. évi V. törvénycikk a csődön kívüli kényszeregyességről és a csődtörvény egyes rendelkezéseinek módosításáról
subject 4070/1915. M. E. számú rendelet csődön kívüli kényszeregyességi eljárásról
Table of contents
A m. kir. minisztériumnak 4.070/1915. M. E. számú rendelete a csődön kívüli kényszeregyességi eljárásról
Fejezet. Az egyességi eljárás megindítása
II. Fejezet. A kérvény benyújtásának és az eljárás megindításának joghatálya
III. Fejezet. Vagyonfelügyelő, ellenőrző biztos és ellenőrző bizottság
IV. Fejezet. Hitelezők
V. Fejezet. Egyességi tárgyalás
VI. Fejezet. Az egyesség jóváhagyása. Az eljárás befejezése és megszüntetése
VII. Fejezet. Fellebbvitel
VIII. Fejezet. Az egyesség joghatálya
IX. Fejezet. Az egyesség hatálytalanítása
X. Fejezet. büntetőjogi rendelkezések
XI. Fejezet. Vegyes és életbeléptető rendelkezések
Függelék
I. A m. kir. igazságügyminiszternek 1915. évi november hó 22-én 61000)1915. I. M. szám alatt kelt rendelete a csődön kívüli kényszeregyességi eljárásról szóló 4070|1915. M. E. számú rendelet végrehajtása tárgyában
II. 1916. V. t.-c. a csődön kívüli kényszeregyességről és a csődtörvény egyes rendelkezéseinek módosításáról
III. A ni. kir. minisztériumnak 1916. évi január hó 3!. napján 451/1916. M. E. szám alatt kelt rendelete a csődön kívüli kényszeregyességről és a csődtörvény egyes rendelkezéseinek módosításáról szóló 1916. V. t.-c. életbelépése és végrehajtása tárgyában
V. Iratminták
open table of contents
audience researchers
Creators, contributors
creator Meszlény Artúr
publisher Athenaeum,
Time and places
place of publishing Budapest
spatial reference Magyarország
spatial reference Osztrák-Magyar Monarchia
spatial reference Magyar Királyság
location of physical object Budapest
date 1916-01-01
temporal reference 1916.
Attributes
medium paper
extent 312 p.
extent 21 cm
extent 4 t.
format PDF
Legal information
rightsholder Országgyűlési Könyvtár
access rights rights reserved - free access
Source and data identifiers
source Országgyűlési Könyvtár