A csődön kívüli kényszeregyességről szóló törvény és rendeletek rendszeres magyarázata

text
qualifiedcontent

3. teljesen átdolgozott a bírói gyakorlattal és iratmintákkal bővített kiadás

Title(s), language
language hungarian
Subject, content, audience
subject magánjog
subject kereskedelmi jog
subject csődjog
subject kényszeregyezség
subject csődönkívüli kényszeregyezség
subject jogszabály-magyarázatok
subject Magyarország
subject 1916. évi V. törvénycikk a csődön kívüli kényszeregyességről és a csődtörvény egyes rendelkezéseinek módosításáról
subject 1410/1926. M. E. számú rendelete a csődönkívüli kényszeregyességi eljárásról
Table of contents
A m. kir. minisztériumnak 4.070/1915. M. E. számú rendelete a csődön kívüli kényszeregyességi eljárásról
Fejezet. Az egyességi eljárás megindítása
II. Fejezet. A kérvény benyújtásának és az eljárás megindításának joghatálya
III. Fejezet. Vagyonfelügyelő, ellenőrző biztos és ellenőrző bizottság
IV. Fejezet. Hitelezők
V. Fejezet. Egyességi tárgyalás
VI. Fejezet. Az egyesség jóváhagyása. Az eljárás befejezése és megszüntetése
VII. Fejezet. Fellebbvitel
VIII. Fejezet. Az egyesség joghatálya
IX. Fejezet. Az egyesség hatálytalanítása
X. Fejezet. büntetőjogi rendelkezések
XI. Fejezet. Vegyes és életbeléptető rendelkezések
Függelék
I. A m. kir. igazságügyminiszternek 1915. évi november hó 22-én 61000)1915. I. M. szám alatt kelt rendelete a csődön kívüli kényszeregyességi eljárásról szóló 4070|1915. M. E. számú rendelet végrehajtása tárgyában
II. 1916. V. t.-c. a csődön kívüli kényszeregyességről és a csődtörvény egyes rendelkezéseinek módosításáról
III. A ni. kir. minisztériumnak 1916. évi január hó 3!. napján 451/1916. M. E. szám alatt kelt rendelete a csődön kívüli kényszeregyességről és a csődtörvény egyes rendelkezéseinek módosításáról szóló 1916. V. t.-c. életbelépése és végrehajtása tárgyában
V. Iratminták
open table of contents
audience researchers
Creators, contributors
creator Meszlény Artúr
publisher Tébe kiadóvállalat
Time and places
place of publishing Budapest
spatial reference Magyarország
spatial reference Magyar Királyság
location of physical object Budapest
date 1926-01-01
temporal reference 1926.
Attributes
medium paper
extent 345 p
extent 17 cm
format PDF
Legal information
rightsholder Országgyűlési Könyvtár
access rights rights reserved - free access
Source and data identifiers
source Országgyűlési Könyvtár