Törvénytervezet a fizetőképtelenségi jogról felvilágosító észrevételekkel

text
qualifiedcontent
Title(s), language
language hungarian
Subject, content, audience
subject magánjog
subject kereskedelmi jog
subject polgári eljárásjog
subject csődjog
subject csődeljárás
subject fizetésképtelenség
subject kényszeregyezség
subject kényszer-végelszámolási eljárás
subject hitelezők védelme
subject jogszabálytervezet
Table of contents
I. Felvilágosító észrevételek a fizetőképtelenségi jogról szóló törvénytervezethez
II Csődeljárás. Csődönkívüli támadójog alapján felfedezett csődvagyon.
III. Kényszeregyesség.
IV. Kényszerfelszámolás.
II. Törvénytervezet a fizetőképtelenségi jogról.

I. RÉSZ. Csődeljárás.
I. FEJEZET. Csődnyitás.
II. FEJEZET. A csődnyitás joghatálya általában.
III. FEJEZET. A jogügyletek teljesítése.
IV. FEJEZET. A jogcselekmények megtámadása.
V. FEJEZET. Beszámítás.
VI. FEJEZET. Visszakövetelő jog.
VII. FEJEZET. Elkülönítő jog.
VIII. FEJEZET. A tömeg hitelezői.
IX. FEJEZET. Külön kielégítő jog.
I. Jelzálogjoggal biztosított hitelezők.
II. Ingózálogjoggal biztosított hitelezők.
X. FEJEZET. Csődhitelezők.
XI. FEJEZET. Csődbiró. Tömeggondnok. Vagyonkezelő. Csődválasztmány. Közgyűlés.
XII. FEJEZET. A tömeg zár alá vétele és leltározása.
XIII. FEJEZET. A cselekvő és szenvedő állapot előterjesztése és a közadós személyét tárgyazó intézkedések.
XIV. FEJEZET. Követelések bejelentése.
XV. FEJEZET. Első hitelezői közgyűlés.1) Csődválasztmány megválasztása.
XVI. FEJEZET. A csődvagyon kezelése és értékesítése.
XVII. FEJEZET. Számadás.
XVIII. FEJEZET. A csőd befejezése.
XIX. FEJEZET. Mentesítés.
XX. FEJEZET. A hitelezők jogai a csőd megszüntetése után.
XXI. FEJEZET. Eljárás szövetkezet csődjében.

II. RÉSZ. Kényszeregyesség.
I. FEJEZET. Az egyességi eljárás megindítása.
II. FEJEZET. A kérvény benyújtásának és az eljárás megindításának joghatálya.
III. FEJEZET. Magánegyességi eljárás.
IV. FEJEZET. Különleges rendelkezések a nyilvános számadásra kötelezett vállalatok tekintetében.
V. FEJEZET. Vagyonfelügyelő, ellenőrző biztos és ellenőrző bizottság.
VI. FEJEZET. Hitelezők.
VII. FEJEZET. Egyességi tárgyalás. Egyesség.
VIII. FEJEZET. Az egyesség jóváhagyása. Az eljárás befejezése és megszüntetése
X. FEJEZET. Az egyesség joghatálya.
XI. FEJEZET. Az egyesség hatálytalanítása.
XII. FEJEZET. Záró rendelkezés.

III. RÉSZ. Kényszerfelszámolás.
I. FEJEZET. Az eljárás megindítása.
II. FEJEZET. A kényszerfelszámolás joghatálya.
III. FEJEZET. A vagyon átvétele. Biztosítási intézkedések.
IV. FEJEZET. A kényszerfelszámoló.
V. FEJEZET. Első hitelezői közgyűlés.
VI. FEJEZET. Hitelezőbizottság. Közgyűlés. Bírói döntés.
VII. FEJEZET. Számadás, költségek és díjak.
VIII. FEJEZET. Az eljárás befejezése és megszüntetése.
IX. FEJEZET. Záró rendelkezések.

IV. RÉSZ. Büntető rendelkezések.

V. RÉSZ. Záró, átmeneti és életbeléptető rendelkezések.
open table of contents
audience researchers
Creators, contributors
creator Meszlény Artúr
publisher Wodianer F
Time and places
place of publishing Budapest
spatial reference Magyarország
spatial reference Magyar Királyság
location of physical object Budapest
date 1927-01-01
temporal reference 1927.
Attributes
medium paper
extent 181, [2] p.
extent 30 cm
format PDF
Legal information
rightsholder Országgyűlési Könyvtár
access rights rights reserved - free access
Source and data identifiers
source Országgyűlési Könyvtár