Csődtörvény

A magyar csődtörvény tervezete

I. rész: Anyagi intézkedések

text
qualifiedcontent

Apáthy István (Hidjapuszta, Tolna vármegye, 1829. augusztus 19. – Budapest, 1889. december 4.) jogász, a Magyar Tudományos Akadémia tagja, országgyűlési képviselő, ifj. Apáthy István zoológus apja. A gimnáziumi osztályokat Nagykanizsán végezte, majd a piarista rendbe lépett. A két évi noviciatust Kecskeméten végezte. Részt vett az 1848–49-es forradalom és szabadságharcban, mint honvéd tüzérhadnagy; az 1849. július 2-ai nagy honvédcsatában Görgei Artúr az ő két kartácslövésével állíttatta helyre a Monostornál megingott hadi rendet. A világosi fegyverletétel után Pesten beiratkozott az egyetemre; bölcsészeti és jogi tanulmányainak befejezése után 1857-ben jogi doktor és 1859-ben (az ügyvédi vizsga letétele után) ügyvéd lett Pesten. 1870-ben a budapesti egyetemen a váltójog, kereskedelmi- és tételes nemzetközi jog nyilvános rendes tanárává nevezték ki. A kodifikáció terén kifejtett munkásságáért 1874-ben királyi tanácsosi címet, 1881-ben a III. osztályú Vaskorona-rendet kapott. A Magyar Tudományos Akadémia 1873. május 21-én levelező, 1884. június 5-én rendes tagjává választotta. 1878-tól haláláig a letenyei kerület kormánypárti országgyűlési képviselője volt.

"A kereskedelmi forgalom szempontjából mulhatlanul szükségesnek mutatkozik, hogy kellő szabályozást nyerjenek azon jogviszonyok, melyek a fizetési tehetlenségből származnak; más szavakkal: hogy a többi törvényeknél sokkal hiányosabb csődtörvényünk egy, a modern jogszolgáltatás követelményeit teljesen kielégítő csődtörvény által pótoltassék... Az első részben megállapittatnak a csődnyitásból eredő jogviszonyok ... Az első czimben a csődnyitás joghatályai, a közadós által kötött jogügyletek teljesítése és ezek megtámadása, a beszámítás és végre a csődnyitás joghatálya a közadós polgári és egyéb viszonyaira állapíttatnak meg ... A második czim kizárólag a hitelezők érdekeivel foglalkozva, külön szabályozza a visszakövetelési jogot, a tömeg hitelezőinek, a zálogos és végre a csődhitelezőknek igényeit s ezeknek mikénti osztályozását... A második rész ... a csődeljárást szabályozza... a csődnyitás eseteit, a csőd elrendelését és közzétételét, a tömeg biztosítását, s annak ideiglenes kezelését tárgyazó intézkedések állapíttatnak meg; ezeket a követelések megállapítására, a tömeg kezelésére és értékesítésére, nemkülönben a csőd befejezésére vonatkozó határozatok követik és egészítik ki... Mindezeket vegyes intézkedések czime alatt a sommás eljárás, a kézbesítések, határozatok, jogorvoslatok, a visszahelyezés, végre a fenyitő eljárásra vonatkozó intézkedések s azon szabályok egészítik ki, melyek esetleg a bukás minőségének megítélésénél irányadóul szolgálhatnak... ha időközben az uj büntetőtörvény azokat feleslegesekké nem teendi."

Title(s), language
language hungarian
Subject, content, audience
subject magánjog
subject kereskedelmi jog
subject csődjog
subject jogszabálytervezet
audience researchers
Creators, contributors
creator Dr. Apáthy István (1829-1889), Magyar Kir. Igazságügyi Ministerium, megbízó
publisher Egyetemi Nyomda
Time and places
place of publishing Budapest
spatial reference Magyarország
spatial reference Osztrák-Magyar Monarchia
spatial reference Magyar Királyság
location of physical object Budapest
temporal reference 1874
Attributes
medium paper
extent 167 p
extent 29 cm
format PDF
Legal information
rightsholder Országgyűlési Könyvtár
access rights rights reserved - free access
Source and data identifiers
source Országgyűlési Könyvtár
registration number OGYK jelzet: B4/1006
registration number 0439292