A kényszer-egyesség a csődeljárásban

text
qualifiedcontent

Apáthy István (Hidjapuszta, Tolna vármegye, 1829. augusztus 19. – Budapest, 1889. december 4.) jogász, a Magyar Tudományos Akadémia tagja, országgyűlési képviselő, ifj. Apáthy István zoológus apja. A gimnáziumi osztályokat Nagykanizsán végezte, majd a piarista rendbe lépett. A két évi noviciatust Kecskeméten végezte. Részt vett az 1848–49-es forradalom és szabadságharcban, mint honvéd tüzérhadnagy; az 1849. július 2-ai nagy honvédcsatában Görgei Artúr az ő két kartácslövésével állíttatta helyre a Monostornál megingott hadi rendet. A világosi fegyverletétel után Pesten beiratkozott az egyetemre; bölcsészeti és jogi tanulmányainak befejezése után 1857-ben jogi doktor és 1859-ben (az ügyvédi vizsga letétele után) ügyvéd lett Pesten. 1870-ben a budapesti egyetemen a váltójog, kereskedelmi- és tételes nemzetközi jog nyilvános rendes tanárává nevezték ki. A kodifikáció terén kifejtett munkásságáért 1874-ben királyi tanácsosi címet, 1881-ben a III. osztályú Vaskorona-rendet kapott. A Magyar Tudományos Akadémia 1873. május 21-én levelező, 1884. június 5-én rendes tagjává választotta. 1878-tól haláláig a letenyei kerület kormánypárti országgyűlési képviselője volt.

Székfoglaló értekezés: olvastatott a m. t. Akadémia 1875. január 4-iki ülésén. A kényszeregyezség, mint a csődeljárás befejezésének egyik módja és annak jogi megállapítása. A későbbiekben alkalmazandó szempontok meghatározása, hogy helyesen használható legyen, mivel léte a joggyakorlatban nélkülözhetetlen a szerző értekezése alapján.

Title(s), language
language hungarian
Subject, content, audience
subject polgári eljárásjog
subject csődjog
subject csődeljárás
subject kényszeregyezség
audience researchers
Creators, contributors
creator Dr. Apáthy István (1829-1889)
publisher Magyar Tudományos Akadémia
Time and places
place of publishing Budapest
spatial reference Magyarország
spatial reference Osztrák-Magyar Monarchia
spatial reference Magyar Királyság
location of physical object Budapest
temporal reference 1875
Attributes
medium paper
extent 25 p
extent 23 cm
format PDF
Legal information
rightsholder Országgyűlési Könyvtár
access rights rights reserved - free access
Source and data identifiers
source Országgyűlési Könyvtár
registration number OGYK jelzet: B2/71:3 Koll. 1