A zsidó irodalom története I kötet

text
qualifiedcontent

Részlet az előszóból : "Célom az volt, hogy e könyv a művelt laikusnak világos képet nyújtson a zsidó irodalomról. Egy irodalomtörténetnek teljessége mindig relatív. Nem lehet kimerítő repertórium, de a „népszerűség” örve alatt nem válhatik fölületessé, nagyon hézagossá." A szerző

Title(s), language
language hungarian
Subject, content, audience
subject Zsidó történelem
subject Zsidó irodalom
subject Apokrifok
subject Görög zsidó irodalom
subject Halacha
subject Targum
subject Midrás
subject Pijjut irodalom
subject Responzumok
subject Karaiták
subject Szentírásmagyarázat
subject Vallásfilozófia
subject Majmúni Mózes
Table of contents
ELSŐ RÉSZ. A hagyományos irodalom kialakulása. Kr. e. 300 Kr. u. 500._ _ _ _13-143
MÁSODIK RÉSZ. A tudományos szellem ébredésének kora. 500-1040._ _ _ _ 144-214
HARMADIK RÉSZ. A zsidó szellemi élet egyetemessége.1040-1204._ _ _ _ 215-332
open table of contents
audience teaching material (postsecondary level)
audience researchers
Creators, contributors
creator Kecskeméti Ármin
publisher Izr. Magyar irodalmi társulat
publisher Franklin- társulat nyomdája
Time and places
place of publishing Budapest
location of physical object Budapest
date 1908-01-01
Attributes
medium paper
extent 334 p.
format PDF
Legal information
rightsholder Országos Rabbiképző - Zsidó Egyetem Könyvtára
access rights rights reserved - free access
Source and data identifiers
source Országos Rabbiképző - Zsidó Egyetem Könyvtára
identifier 4e6f49d891d73fa0