Szűz Mária szentek társaságában (Sacra conversazione)

image
qualifiedcontent

A képmező felső szegmensében középen Szűz Mária trónol, ölében a gyermek Jézussal, körülöttük szárnyas puttókkal. Tőlük balra egy szakállas férfi szent (Szent József?) jelenik meg, aki egy keresztet nyújt át a gyermek Jézusnak. A képmező alsó szegmensében egy bazilika előterében négy szent jelenik meg egy-egy állat társaságában. Bal oldalon egy kutyát etető, szerzetesi ruhát viselő, szakállas férfi, Szent Ferenc, mellette díszes ruhába öltözött, sárkányra taposó, sisakos férfi, Szent György jelenik meg széttárt karokkal. Jobb oldalon egy nőalak látható, kezében gyűrűt tartó hollóval, mellette miseruhában megjelenő szakállas férfi áll, jobb kezét szívére emeli, bal kezével pedig a harangon fekvő szőlőbe markol, mögötte lángoló agancsú szarvas kukucskál. Alul középen a készítők jelzete: "Wilh. Baumgartner delin. / I.D. Herz Sculpsit Aug. Vind. 1757.". Alul középen további felirat: "Negotion Acad. Caes. / Franc. AA. LL. / Excudit. / Cum Gratia et Privil. / S. C. Majest.". Jobb felső sarokban S II. n. 17." jelzet. A paszpartu hátoldalán felirat: "gróf Odonel. Kamara-gyűjt. Á.a. zongoráján született … Wilh. Baumgartner delin / ID Herz Sculpsit 1737."

Copperplate engraving depicting the Virgin Mary on the top, holding the Child Jesus. There are four saints below them with their symbols, and next to Mary on the left a man (Saint Joseph?) is giving a cross to Jesus.

Title(s), language
language hungarian
language latin
language english
Subject, content, audience
subject metszet
subject rézmetszet
subject piarista
audience general
Creators, contributors
creator Ifjabb Johann Daniel Herz (1720-1793), Johann Wolfgang Baumgertner (1702-1761)
Time and places
spatial reference Augsburg
location of physical object Budapest
temporal reference 1757
Attributes
medium paper
extent 28,5 x 19,4 cm
format jpeg
Legal information
rightsholder Piarista Rend Magyar Tartománya
access rights research permit needed
Source and data identifiers
source Piarista Múzeum
registration number 2020.083.1.P