Kalazanci Szent József gyermekeket tanít

image
qualifiedcontent

A metszet Kalazanci Szent Józsefet, a gyerekeket tanító rendalapítót ábrázolja, néhány alapvető attribútum társaságában. A képtér közepét és felső részét a rendalapító álló alakja uralja, amely az előtte lévő asztal, illetve a diákok takarásában derékképként jelenik meg. A kép előterében, jobbra egy asztal található, amelyen tintatartón nyugvó toll, mögötte pedig a kinyitott Konstitúciók láthatók. Az asztal bal oldaláról egy papíros lóg le, amelyen felül az abc, alul pedig pozitív természetes számok olvashatók. A kép előterének bal oldalán két kisdiák jelenik meg. Az elülső bal kezével a papírlapot az asztalhoz fogja, jobb kezének mutatóujjával pedig az abc-t silabizálja. A mögötte megjelenő társa jobb kezében csukott könyvet tart, és feltekint Kalazanciusra. A diákok fölött, a kép bal felső sarkában a piarista címer látható sugárkoszorúban. A címerben azonban érdekes módon a görög betűk nem a szokásos módon szerepelnek. A koronás kereszt alatt Mária latin betűs monogramjában az M és A betűk mellett egy R betű is szerepel, alatt pedig görög „Métér Theou” (Isten Anyja) szavak rövidítése – ΜΡ ΘΥ helyett IΘP OY betűk jelennek meg, amelyeknek kérdéses a feloldása. Jelzet jobbra lent: „C. P. S. C. M. Klauber Cath. Sc. et exc. A. V.”. Felirat a kagylódíszen: „S. IOSEPHUS / CALASANCTIUS / SCHOL. PIARUM / FUNDATOR.”. Felirat a könyvön: „Con-stitutio-nes Schol. Piarum.”.

Copperplate engraving of Saint Joseph Calasanz with his students. The Piarist Order founder is teaching the children to read.

Title(s), language
language latin
language hungarian
language english
Subject, content, audience
subject metszet
subject rézmetszet
subject Kalazancius
subject Kalazanci Szent József
subject piarista
audience general
Creators, contributors
creator Johann Baptist Klauber (1712–1787?), Joseph Sebastian Klauber (1700–1768)
Time and places
spatial reference Augsburg
location of physical object Budapest
temporal reference 1767/1768
Attributes
medium paper
extent 72,2 x 52,5 cm
format jpeg
Legal information
rightsholder Piarista Rend Magyar Tartománya
access rights research permit needed
Source and data identifiers
source Piarista Múzeum
registration number 2018.033.1.P