Kalazanci Szent József Jó Pásztorként

image
qualifiedcontent

Kalazanci Szent József 1748-as boldoggá avatása alkalmából készített szentkép, amely a piarista rendalapítóra jellemző nagyszámú attribútumot, ikonográfiai elemet halmoz fel. A metszeten az oltárra emelt portré áll a középpontban, amelyen Kalazanci József lángoló szívvel jelenik meg. A derékkép szokásos rendi ruhában, cingulusába fűzött rózsafüzérrel ábrázolja a szent férfiút, aki jobb kezét áhítatosan mellkasára, lángoló szíve fölé helyezi, felfelé nyitott bal kezével pedig kinyúl a keretből diákjai felé. A rendalapító enyhén jobbra fordul és a portré ovális kerete felett sugárkoszorúban megjelenő piarista címerre tekint. Kalazancius gesztusai, lángoló szíve egyszerre fejezik ki Szűz Mária, Isten Anyja iránti szeretetét, hódolatát, illetve rendje iránti elkötelezettségét, odaadását. Kalazancius ovális portréja alatt középen, rokokó kartuson ereklyetartó látható az épen maradt szívvel, fölötte Isten-szemmel. Az ereklyetartó fölött a rendalapító birétuma jelenik meg, az ereklyetartótól jobbra pedig bárány és pásztorbot látható, mellettük nyitott könyvet és liliomot tartó diákokkal. A portré alatt, balra a visszautasított hivatások attribútumai láthatók: püspöki mitra, bíborosi kalap, püspöki pásztorbor, apostoli kettőskereszt, illetve lovagi sisak. Felirat az alsó szalagon: "B. IOSEPHUS CALASANCTIUS a Matre Dei Relig: Schol: Piar: Fund: Inter Beatos relatus a Benedicto XIV. P. M. XV. Cal. Sept. A. MDCCXLVIII”. Felirat az ereklyetartó körül: „Cor B.(eati) P.(atris) a C.(entenariis) annis incorruptum”. Felirat a bárány alatt: „Et pavit eos in in(n)ocentia cordis sui”. Felirat a könyvön: „et in intellectibus manuu[m] suaru[m] deduxit eos. Ps. 77 v. 2.". Jelzete balra lent: „C. Privil. S. Caes. M.”; jobbra lent: „G. B. Göz S. C. A. M. P. et Sc. fecit Aug. Vind.”.

Copperplate engraving of Saint Joseph Calasanz with students. Calasanz's unharmed heart relic appears below him. There are several symbols in the picture, including a shepherd's crook symbolizing the Good Shepherd.

Title(s), language
language latin
language hungarian
language english
Subject, content, audience
subject metszet
subject rézmetszet
subject Kalazanci Szent József
subject Kalazancius
subject piarista
audience general
Creators, contributors
creator Gottfried Bernhard Göz (1708–1774)
Time and places
spatial reference Augsburg
location of physical object Budapest
temporal reference 1748
Attributes
medium paper
extent 14,4 x 8,6 cm
format jpeg
Legal information
rightsholder Piarista Rend Magyar Tartománya
access rights research permit needed
Source and data identifiers
source Piarista Múzeum
registration number 2018.031.1.P