Kalazanci Szent József diákokkal a Szűzanya előtt

image
qualifiedcontent

A kép alsó részén Kalazanci Szent József jelenik meg diákok körében. A szent előtt könyv, feszület és liliom (a szerzetesi tisztaság jelképe, a szent szerzetesek ábrázolásának gyakori eleme) látható. Kalazancius jobb karját kitárva felfelé tekint, kezében lángoló szívét tartja. A Szűzanya felhőn trónolva látható ölében a gyermek Jézussal, aki a sugárkoszorúval övezett piarista címerre mutat. A címert egy puttó tartja a szent feje fölé. A metszet felirata: „Der Selige Josephus Calasantius a Ma- / tre DEI Stifter der Frommen Schülen Ses- / sen Herz und Zung nach 100 Jahr un- / verwesen befinden worden.”. A kép felirata boldogként említi a rendalapítót, így feltehetően az 1748-as boldoggá avatás alkalmából készülhetett.

Copperplate engraving of Saint Joseph Calasanz with students. He is holding his flaming heart in his lifted hand towards the Holy Virgin, who is sitting on clouds and holding the Child Jesus. The order founder is called blessed in the German text, thus the picture might have been made for his beatification in 1748.

Title(s), language
language german
language hungarian
language english
Subject, content, audience
subject metszet
subject rézmetszet
subject Kalazancius
subject Kalazanci Szent József
subject piarista
audience general
Time and places
location of physical object Budapest
Attributes
medium paper
extent 13,4 x 7,2 cm
format jpeg
Legal information
rightsholder Piarista Rend Magyar Tartománya
access rights research permit needed
Source and data identifiers
source Piarista Múzeum