A Szent Család a purgatóriumban szenvedő lelkek menedéke

image
qualifiedcontent

A piros színű vászonra nyomtatott metszet középpontjában egy szív alakú keretben a Szent család jelenik meg. Középen a gyermek Jézus kezeit Szent József és Szűz Mária fogják. Szent József jobb kezében egy szál liliomot tart. Mindegyikük feje fölött sugárkoszorú fénylik, fölöttük pedig a Szentlélek galambként ábrázolva repül. A szív fölött az Atyaisten trónol felhők között dicsfényben. A szív alatt a purgatóriumban szenvedőknek angyalok skapulárékat adnak.

Copperplate engraving printed on red canvas, depicting the Holy Family in a heart-shaped frame. God is throning above them in clouds in glory. Purgatory is under them with suffering souls getting scapularies from angels.

Title(s), language
language hungarian
language english
Subject, content, audience
subject metszet
subject rézmetszet
subject piarista
audience general
Time and places
location of physical object Budapest
temporal reference 18. század
Attributes
medium textile
extent 9 x 7 cm
format jpeg
Legal information
rightsholder Piarista Rend Magyar Tartománya
access rights research permit needed
Source and data identifiers
source Piarista Múzeum
registration number 2020.050.1.P