Nepomuki Szent János "jó hír" sapka

image

Prágai eredetű, selyemre nyomtatott Nepomuki Szent János "jó hír" sapka. A gyónási titok szentjét a jó hírnév oltalmazójaként, illetve rágalmazástól védelmező közbenjáróként is tisztelték, így alakult ki a frászsapkákhoz hasonlóan a Nepomuki Szent János metszetábrázolásával ellátott sapka, amely a néphagyomány szerint megoltalmazta viselőjét a rágalmazástól és megőrizte jó hírét. A négy selyemlapból összevarrt fejfedő teljes felületét kitöltik a metszetábrázolások. A sapka egyik oldalán Nepomuki Szent János látható felhők fölött, sugárkoszorúban. Alatta, jobbra két puttó látható. Az egyik jobb kezében keresztet és pálmát, baljában pedig mondatszalagot tart a következő felirattal: "HOC SUPPLICE". A másik puttó mutatóujját szája elé helyezi, ezzel a gyónási titokra utal. A selyemlap tetején kivehetetlen beű, alján pedig "D. F." betűk jelennek meg. A sapka következő oldalán két puttó tart egy ovális keretben megjelenő, a keresztre feszített Krisztust ábrázoló képet, amely fölött mondatszalag látható a következő feliratta: "HOC JUDIC…". A selyemlap tetején "S", az alján pedig "R. O." betűk jelennek meg. A sapka következő oldalán a háttérben reneszánsz templomépítmény látható, amelyről mondatszalag ereszkedik alá a következő felirattal: "TABERNACULUM DEI CUM HOMINIBUS", amely Szűz Máriára utal, akinek szobra koronázza a templomot, mögötte pedig "C" betű látható. A selyemlap alsó részén két puttó egy leplet tart, amelyen a következő feliratok olvashatók: "DOMINA NOSTRA / MEDIATRIX NOSTRA / ADVOCATA NOSTRA". A sakpa utolsó oldalán Szűz Mária felhőkön álló alakja látható sugárkoszorúban, karján a gyermek Jézussal. Alattuk puttók látható, mellettük egy puttó mondatszalagot tart, amelynek felirata kivehetetlen. A selyemlap alján "G. V." betűk jelennek meg. A "jó hír" sapka egy érdekes tárgyegyüttes részeként került a múzeumba, egy díszes textiltasakban, amelynek egyik oldalán virágdíszes hímzésben a "San" szó és nagyméretű "C B"-monogram látható, a másik oldalára pedig a következő felirat van hímezve: "EX INDUMENTIS / S. Caroli Borromaei", azaz Borromei Szent Károly ruházatából. A textiltartóban a "jó hír" sapka mellett egy kézzel írt tanúsítvány és egy másik, két részből összevarrt, selyemszalagra nyomtatott rézmetszet is volt Szent Anna ábrázolásával. A tanúsítvány szerint a milánói Porta Ticinesével szemben található San Gottardo bazilika papja, Carlo Besozzi nagy tiszteletben tartotta az itt együtt tartott sapkát és szalagot, amelyet egy barátjától kapott ajándékba, azzal a kegyes hagyománnyal, hogy ezek Borromei Szent Károlyhoz tartoztak. A kegyes hagyomány azért sántít, mert Borromei Szent Károly 1538 és 1583 között élt, Nepomuki Szent János boldoggá avatására pedig 1721-ben, szentté avatására pedig csak 1729-ben került sor, kultusza, a hozzá kötődő képi ábrázolások, illetve szentelmények, így a "jó hír" sapka is csak ezt követően terjedt el.

Title(s), language
language hungarian
Subject, content, audience
subject sapka
subject rézmetszet
subject piarista
audience general
Time and places
location of physical object Budapest
temporal reference 18. század
Attributes
medium silk
extent 13,5 x 12 cm
colour image polychrome
format jpeg
Legal information
rightsholder Piarista Rend Magyar Tartománya
access rights research permit needed
Source and data identifiers
source Piarista Múzeum
registration number 2020.134.1.P