Háziáldás Caravaca-kereszten védőszentekkel

image
qualifiedcontent

A kettőskereszt, Caravaca-kereszt szárain latin nyelvű áldóima kezdőbetűi jelennek meg. A kereszt felső szárai között Szent Szív-ábrázolás, az alsó szár között pedig Szűz Mária képmása jelenik meg, míg a kereszt fölött jezsuita címer jelenik meg surágkoszorúban. A kereszt mellett bajelhárító TAU-signatusok, lepecsételt Antalkeresztek, illetve védőszentek ábrázolásai jelennek meg medalionokban: Páduai Szent Antal, Assisi Szent Ferenc, Szent József, Szent Kristóf, Keresztelő Szent János, Szent Sebestyén, Szent Rókus és Nepomuki Szent János. Az áldóimával, például Zakariás-áldással ellátott Caravaca-keresztek elsősorban a pestis ellen biztosítottak oltalmat. A kereszt bal oldalán lévő feliratok a szentek képei fölött: "S. Antonius Pa.", "S. Iosephus.", "S. Johann Bapt.", "S. Sebastian.". A jobb oldalon lévő szentek feletti feliratok: "S. Franziskus Se.", "S. Christopolus", "S. Rochus", "S. Johannes v Nep.".

Copperplate engraving of a Caravaca Cross with different blessings. There are saints on its two sides.

Title(s), language
language latin
language hungarian
language english
Subject, content, audience
subject metszet
subject rézmetszet
subject piarista
audience general
Time and places
location of physical object Budapest
temporal reference 18. század
Attributes
medium paper
extent 12,2 x 9,3 cm
format jpeg
Legal information
rightsholder Piarista Rend Magyar Tartománya
access rights research permit needed
Source and data identifiers
source Piarista Múzeum
registration number 2019.428.1.P