Jézus Szent Szívének tisztelete

image
qualifiedcontent

A metszeten felül középen Krisztus égő szíve látható egy puttódíszes tabernákulumban, melyből lángnyelvek és fénysugarak indulnak. Utóbbiban felirat olvasható: "Cae- // lestium". Két oldalán felhőn különböző szentek térdepelnek a Szent Szívet imádva. Balra Szűz Mária, Páduai Szent Antal, Assisi Szent Ferenc, Gonzaga Szent Alajos, Szent Mihály arkangyal és Keresztelő Szent János alakja látható. Jobbra Szent József Szent Walburga, Remete Szent Antal, Nepomuki Szent János, Assisi Szent Klára és Evangélista Szent János jelenik meg. A képmező felett bibliai idézet olvasható: "Exaltatum est cor eius. 1. Mach. 16.". A képmező alsó részén jobb és bal oldalon a Föld és a Pokol ábrázolásai láthatók, előbbire fénysugarak formájában áldás, utóbbire villámok formájában pedig átok száll Krisztus Szent Szívéből. A két világot a "Terestrium" és a "Infernorum" feliratok jelölik. Előbbinél a Krisztus Szent Szíve előtt hódoló, különböző állatok társaságában megjelenő uralkodók képviselik a föld népeit, utóbbinál szárnyas ördögök láthatók a lángok között. A képmező alatt további felirat olvasható: "ut omne genu flectatur.". A metszetlap bal alsó sarkában a császári privilégium jelzete: "C. P. S. C. M.". A metszetlap jobb alsó sarkában a metszők jelzete: "Klauber Cath. Sc. et excud. Aug. V.".

Copperplate engraving of the adoration of the Holy Heart of Jesus. The flaming heart is in the middle, surrounded with rays of light. Several saints are kneeling on his two sides on clouds. In the lower part: the Earth and the Hell are depicted.

Title(s), language
language latin
language hungarian
language english
Subject, content, audience
subject metszet
subject rézmetszet
subject piarista
audience general
Creators, contributors
creator Joseph Sebastian Klauber (1700–1768), Johann Baptist Klauber (1712–1787?)
Time and places
spatial reference Augsburg
location of physical object Budapest
temporal reference 18. század közepe
Attributes
medium paper
extent 9,5 x 14,3 cm
format jpeg
Legal information
rightsholder Piarista Rend Magyar Tartománya
access rights research permit needed
Source and data identifiers
source Piarista Múzeum
registration number 2018.102.1.P